Inwestycje Radom i okolice

Samorząd Mazowsza wspiera inwestycje w regionie radomskim

Wsparcie samorządu Mazowsza umożliwiło zrealizowanie prawie 600 inwestycji w regionie radomskim.

Samorząd Mazowsza wspiera inwestycje w regionie radomskim. Najwięcej środków finansowych sejmik przeznaczył na projekty zdrowotne, w tym największą inwestycję w regionie, którą jest  budowa SOR-u przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. 200 inwestycji zrealizowanych zostało w ramach programu „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich”, 142 projekty dotyczą sołectw, a 79 poświęcone są ochotniczym strażom pożarnym – remonty i modernizacje 37 budynków strażnic strażackich oraz zakup 9 wozów ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznego sprzętu..

Ponadto w tym roku do placówek kulturalnych na terenie subregionu radomskiego trafiło ponad 5 mln zł. Pieniądze umożliwiły m. in.: dokończenie remontu zabytkowych kamienic Gąski i Esterki, w których można podziwiać wystawę stałą Muzeum im. Jacka Malczewskiego – Muzeum Historii Radomia. Sam remont budynków kosztował niemal 8 mln zł, a stworzenie ekspozycji i wyposażenie sal wystawowych to kolejnych blisko 8,4 mln zł.

Najnowsze plany przewidują powiększenie muzeum. Na ulicy Rwańskiej, Szewskiej i na Rynku mogłyby powstać biura muzeum, otwarta pracownia konserwacji zabytków, magazyny eksponatów i miejsce, w którym będzie można się posilić i odpocząć. Trwają także prace związane z renowacją dworku Zabiełły przy ul. Okulickiego.

W ramach projektu „Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich” powstały place zabaw, altany rekreacyjne, przeprowadzono modernizacje oświetlenia drogowego i świetlic wiejskich.

Wsparcie otrzymali również posiadacze obiektów zabytkowych. Renowacja objęła: zabytkową dzwonnicę przykościelną w Chlewiskach, polichromię ścian i sklepienia prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży, dach i więźbę dachową na kościele pw. św. Zygmunta w Siennie, renesansowy ołtarz w kaplicy Kochanowskich z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu, dachu wieży północno-wschodniej wraz z jej elewacją w kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego (dawny klasztor dominikanów).

Ogromne znaczenie ma projekt „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Wsparcie otrzymały następujące inwestycje: likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przysusze, a także przebudowa drogi powiatowej Kozienice – Holendry Piotrkowskie i budowa budynku świetlicy wiejskiej w Odechowcu.

Samorząd Mazowsza dofinansowuje również proekologiczne projekty. W sumie w ramach dwóch programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” na terenie subregionu radomskiego dofinasowanych zostało 25 projektów. Wśród nich m.in. modernizacja oświetlenia na energooszczędne, ekoprzystanki w gminie Pionki, aranżacja i nasadzenia zieleni wzdłuż rzeki Kobylanki czy zielone donice na białobrzeskich ulicach.

Źródło informacji i foto: mazovia.pl