Radom i okolice

Jaki wynik osiągnął Radom podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021?

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane pozyskane podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W ubiegłym roku liczba ludności Polski wynosiła ponad 38 mln. Porównując ten wynik ze spisem przeprowadzonym 10 lat wcześniej – nastąpił spadek 1,2 proc. 

Województwo mazowieckie znajduje się wśród czterech województw, które odnotowały wzrost liczby mieszkańców. Jednak statystyki dla samego Radomia nie napawają optymizmem. Wynika z nich, że w naszym mieście ubyło prawie 20 tys. osób. W 2021 roku liczba ludności w wynosiła 201 tys. 

Najbardziej zmniejszyła się ilość radomian w wieku produkcyjnym (aż 26 tys.). Przybyło zaś mieszkańców w wieku emerytalnym (12 tys.). Oznacza to, iż społeczeństwo Radomia starzeje się. 

Źródło informacji: Radio VOX FM Warszawa