O tym się mówi Polityka Radom i okolice

Jakie szanse na reelekcję ma Radosław Witkowski?

Portal LokalnaPolityka.pl sporządził raport w związku ze zbliżającymi się wyborami. Zestawienie ukazuje jakie szanse na reelekcję mają urzędujący obecnie włodarze poszczególnych miast. Przeanalizowaliśmy dane związane z urzędującym prezydentem miasta Radomia –  Radosławem Witkowskim.  

W celach przedstawienia szans włodarzy miast w przyszłorocznych wyborach samorządowych, analitycy portalu LokalnaPolityka.pl stworzyli metodologię „Punktów zmiany”. Do jej utworzenia wykorzystane zostały dane z wyborów samorządowych, począwszy od 2002 roku.  Wyznaczono kryteria, zgodnie z którymi przyznawane są punkty. Prezydent lub burmistrz pełniący swoją drugą kadencję, może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Kryteria, przez które przyznawane są kandydatom punkty to:

  • wiek: w dniu wyborów miał 55 lat lub więcej (19 punktów zmiany),
  • nie wygrał w I turze (23 punktów zmiany),
  • nie zdobył więcej niż 66% głosów (21 punktów zmiany),
  • otrzymał mniejszy odsetek głosów niż w 2014 roku (4 punkty zmiany),
  • otrzymał 10 punktów procentowych mniej niż w 2014 roku (20 punktów zmiany),
  • gmina ma mniej niż 20 tysięcy mieszkańców (dane na 31 XII 2021) (13 punktów zmiany).

Radosław Witkowski pełni urząd prezydenta miasta Radomia od 2014 roku. Aktualnie trwa jego druga kadencja. Prezydent urodził się 4 czerwca 1974 roku, w tym roku skończył więc 49 lat. Witkowski wygrał wybory samorządowe w drugiej turze, uzyskując 53,83% głosów. Radom pod koniec grudnia 2021 roku zamieszkiwało 192 685 osób.

Aktualny prezydent Radomia uzyskał 44 punkty zmiany. Prawdopodobieństwo zmiany wynosi więc 40%. Porównując szanse prezydentów i burmistrzów w okolicy Radomia, sprawdziliśmy szanse na reelekcję włodarzy w Białobrzegach, Pionkach i Kozienicach. Burmistrz Białobrzeg, Adam Bolek, uzyskał 34 punkty zmiany, co 25% prawdopodobieństwa utraty stanowiska. Podobnie w rankingu usytuowany jest włodarz Pionek, Robert Kowalczyk, który uzyskał 32 punkty. Natomiast burmistrz Kozienic, Piotr Kozłowski, wypadł najlepiej, ponieważ uzyskał 14 punktów zmiany, co oznacza 85% prawdopodobieństwo na uzyskanie reelekcji.

Źródło: lokalnapolityka.pl