O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Kandydaci na szafarzy Komunii Świętej rozpoczęli kurs

Kandydaci na szafarzy Komunii Św. pochodzący z terenu diecezji radomskiej, pod koniec stycznia rozpoczęli w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu kurs. Ma on na celu przygotować ich duchowo do posługi chorym, którym będą mogli udzielać Komunii Św. w niedzielę. Wśród kandydatów są mężczyźni pochodzący z różnych środowisk, o różnych zawodach i zainteresowaniach.

Kurs rozpoczął się 28 stycznia i odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. W przygotowaniach duchowych bierze udział prawie 20 mężczyzn z różnych miast i miejscowości z terenu diecezji radomskiej. Kandydaci zdobywają wiedzę teoretyczną z liturgii, oraz z podstawowych dziedzin teologicznych. Poznają podstawowe prawdy katechizmowe, oraz uczą się obrzędu Komunii Św. dla osób chorych.

Spotkania odbywają się w soboty. Będzie ich w sumie 5. Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 9.00, następnie jest 6 godzin wykładów i ćwiczeń z różnych dziedzin teologii. Kurs zakończy się rekolekcjami w dniach 10-11 marca 2023 r.

Nowi szafarze nadzwyczajni rozpoczną swoją posługę po posłaniu, które odbędzie się 25 marca o godz. 12:00 w katedrze radomskiej.

Diecezjalnym Duszpasterzem Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. jest ks. Tomasz Herc.

Kandydat na szafarza świeckiego musi być katolikiem wierzącym i praktykującym, o nieposzlakowanej moralności. Powinien posiadać minimum wykształcenie średnie. Być zaangażowanym w życie wspólnoty parafialnej. Musi mieć ukończone 35 lat a nie ukończone 65 lat. W przypadku mężczyzn żonatych, potrzebna jest zgoda małżonki. Na kurs dany mężczyzna zgłaszany jest przez proboszcza. Parafia, w której szafarz będzie bezinteresownie wypełniał swoją posługę, w całości pokrywa koszt kursu, w wysokości 800 zł. Kwota ta obejmuje wynajęcie auli, wynagrodzenie dla wykładowców, poczęstunek w czasie zajęć, materiały formacyjne i książki dla kandydatów, legitymację szafarza, a także albę i cingulum, oraz krzyż szafarza.

 

Źródła: radioplus.com.pl  / diecezja.radom.pl

Foto: diecezja.radom.pl