O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Kapłan diecezji radomskiej został rycerzem zakonu bożogrobców

Kapłan diecezji radomskiej, ks. Jerzy Karbownik, kustosz sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, został Rycerzem Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Inwestytura odbyła się w katedrze śś. Janów w Toruniu w dniach 17 i 18 czerwca. Uroczyście przyjęto 43 nowych członków Zakonu. Mszy św. przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, Wielki Przeor Zakonu w Polsce.

Na uroczystości przybywają wszyscy członkowie zakonu z całej Polski. Wśród nich są osoby świeckie i duchowne. Kapłani pełnią rolę pomocniczą, jako ojcowie duchowni. Jednym z nich został kapłan diecezji radomskiej ks. prałat Jerzy Karbownik.

Ks. Jerzy Karbownik przyszedł na świat 15 maja 1951 r. w Końskich. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu rozpoczął w 1969 r. W latach 1970-1972 musiał je przerwać, aby odbyć przymusową służbę wojskową w Bartoszycach. 5 czerwca 1976 r. w rodzinnej parafii w Kazanowie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp Walentego Wójcika. Był wikariuszem w Klimontowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Bliżynie i Pawłowicach.

Ukończył także studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie liturgiki pastoralnej, który uzyskał na KUL-u.

W 1986 r. został proboszczem nowo powołanej parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Postarał się o poświęcenie kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej i konsekrację kościoła Matki Bożej Ostrobramskiej. W czasie jego posługi ogłoszono dekret papieski o ustanowieniu Matki Bożej Miłosierdzia Patronką Skarżyska-Kamiennej. Przyczynił się do koronacji maryjnego wizerunku. Doszło do niej w 2005 r.

Rozpoczął prace budowlane sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej z wierną kopią Ostrej Bramy z Wilna. Na terenie sanktuarium wybudowano: kaplice ostrobramską, kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej, dom pielgrzyma, Dom Miłosierdzia, gdzie prowadzona jest działalność charytatywna. Wokół sanktuarium powstała droga krzyżowa.

Ks. Jerzy Karbownik był relatorem II Synodu diecezji radomskiej. Obecnie jest kapelanem Jego Świątobliwości, oraz dziekanem Kapituły Ostrobramskiej, duszpasterzem strażaków, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, i rady ekonomicznej diecezji radomskiej.

Został wybrany przez KAI i Redakcję Programów Katolickich TVP spośród dziesięciu proboszczów na „Proboszcza Roku 2004”, za angażowanie się w prace społeczne na rzecz innych. Otrzymał także statuetkę „Powiatowe Dęby”, za zasługi dla pożarnictwa srebrny medal, złotą odznakę od Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, oraz odznakę Przyjaciel Dziecka.

W parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej działa wiele grup formacyjnych i charytatywnych: Koła Żywego Różańca, Bractwo Szkaplerza Świętego, Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, prowadzące działalność charytatywną na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, Rycerze Kolumba im. Matki Bożej Ostrobramskiej, czy Polski Związek Kobiet Katolickich.

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego powstał w Jerozolimie w 1496 r. z inicjatywy papieża Aleksandra VI. Celem zakonu bożogrobców było propagowanie idei pielgrzymowania do Ziemi Świętej wśród możnowładców europejskich. Papież liczył na to, ze wesprą oni finansowo różne dzieła Kościoła w Ziemi Świętej.

Według legendy zakon wywodzi się od grupy rycerzy, którzy w 1099 r. zostali wyznaczeni przez Gotfryda z Bouillon do strzeżenia pielgrzymów, którzy przybywali do Ziemi Świętej. Zakon był dwukrotnie zreformowany. Po raz pierwszy przez Piusa X w 1907, oraz w 1949 przez Piusa XII.

Obecnie jest stowarzyszeniem osób duchownych i świeckich, którzy nie są związani ślubami zakonnymi. Działa w 40 krajach. Jego wielkim mistrzem jest od 8 grudnia 2019 r. kard. Fernando Filoni.

Wspomaga finansowo chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej, którzy są pozbawieni możliwości pracy zarobkowej.

W Polsce zakon liczy ponad 200 członków. Został ustanowiony 8 grudnia 1995 roku decyzją Kardynała Wielkiego Mistrza Giuseppe Caprio. Wielkim Przeorem został wówczas mianowany kardynał Józef Glemp. Siedziba Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu znajduje się w Warszawie.

 

 

Źródła: ekai.pl  / radiopik.pl

Foto: radioplus.com.pl