O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Kolejny koncert z cyklu „Cztery Pory Roku”

Kolejny koncert z cyklu „Cztery Pory Roku” odbędzie się tym razem w skaryszewskim kościele. Zespół śpiewaczy Monodia Polska zaprezentuje pieśni wielkopostne.

19 marca o godz. 18.00, w kościele św. Jakuba w Skaryszewie będzie można posłuchać dawnych, tradycyjnych pieśni pasyjnych w nietypowych interpretacjach. Będą to warianty melodyczne pochodzące z wiosek drobnoszlacheckich i kurpiowskich płn.-wsch. Mazowsza. Zostały one zebrane przez jednego z członków zespołu Monodia Polska, Adama Struga.

Monodia Polska wykonuje dawne polskie pieśni religijne oraz świeckie. Dzięki temu zespołowi śpiewaczemu można poznać niezwykłe bogactwo polskiej kultury i tradycji muzycznej. W skład grupy wchodzą: Adam Strug, Mateusz Kowalski, Jakub Kukla, Maksymilian Mucha, Tomasz Pakowski, Szczepan Pospieszalski, Tomasz Stawiecki, Tymoteusz Woźniak i Hipolit Woźniak, grający na lirze korbowej.

W śpiewie posługują się skalami muzycznymi, których dziś już się nie używa. Zachowują też tradycję w stroju, emisji głosu i manierach wykonawczych. Wykonują pieśni rycerstwa, barokowe piety, śpiewne moralitety XVIII w., romantyczne pieśni dewocyjne, oraz utwory nieskodyfikowane, które są wyrazem pobożności ludowej.

Wiersze czerpią ze Śpiewnika Pelplińskiego  z 1871 r., który zawiera 1102 pieśni na cały rok liturgiczny. Są tam m.in. utwory anonimowych autorów ze średniowiecza, wiersze Jana Kochanowskiego, Wujka, Bolesławiusza, Trembeckiego, Zabczyca, Naborowskiego, Krasickiego, Karpińskiego.

Świecki repertuar to pieśni Kurpiowszczyzny Zielonej i pieśni historyczne.

Organizatorami koncertu jest Powiatowy Instytut Kultury, Diecezjalna Komisja ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego, oraz parafia św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie.

Honorowy patronat nad koncertem sprawują: bp. Marek Solarczyk i starosta radomski – Waldemar Trelka.

Patronat medialny pełni Radio Plus Radom.

 

Źródła: monodiapolska.pl facebook.com/people/Parafia-sw-Jakuba-Apostoła-w-Skaryszewie

Foto: facebook.com/people/Parafia-sw-Jakuba-Apostoła-w-Skaryszewie