Koniec prac wodociągowych na ulicy Słowackiego

Ruch dla samochodów został już wznowiony, MZDiK odebrało ulicę.