Radom i okolice Społeczeństwo Wiadomości

Konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną

Konkurs „Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego” jest organizowany przez Muzeum Wsi Radomskiej. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, którzy własnoręcznie wykonają palmy wielkanocne.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza jest przeznaczona dla klas I – III, druga dla klasy IV i V oraz trzecia dla klas od VI – VIII.

Palma wielkanocna powinna być wykonana w sposób charakterystyczny dla regionu radomskiego, a więc z wierzby, trzciny i kwiatków. Jej wysokość nie powinna przekraczać 1 m., co wynika z dawnego zwyczaju, nakazującego poświęconą palmę zatkać za święty obraz.

Wykonaną własnoręcznie palmę należy do 16 marca dostarczyć wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia do siedziby Muzeum Wsi Radomskiej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 marca podczas Uroczystości Niedzieli Palmowej. Zwycięzcy otrzymają nagrody.

Tego dnia będą też zaprezentowane na wystawie pokonkursowej wszystkie palmy wielkanocne, które brały udział w konkursie.

Kartę zgłoszenia i regulamin można znaleźć na stronie skansenu

Źródło: muzeum-radom.pl

Foto: Muzeum Wsi Radomskiej facebook