O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Kościół św. Kazimierza od 20 lat bazyliką mniejszą

Kościół św. Kazimierza w Radomiu od 20 lat nosi miano bazyliki mniejszej. Jest to także kościół patronalny miasta Radomia i diecezji radomskiej. Jubileusz obchodzono w niedzielę 19 listopada. Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo.

Na początku mszy św. metropolita częstochowski został przywitany przez delegację parafian. Wyrazili oni swoją wdzięczność za jego obecność w tym ważnym dla parafii dniu. Podkreślili, że obecność arcybiskupa nadaje temu wydarzeniu wymiar szczególny. Wspiera poczucie wspólnoty i jedności duchowej.  

W homilii abp Wacław Depo, nawiązując do Listu do Tesaloniczan, ostrzegał, aby nie pozwalać sobie na życie bez zasad, do jakiego namawia dzisiejszy świat.

– Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada. Czy nie dostrzegamy tego w dzisiejszej rzeczywistości świata? Dostrzegamy to, zwłaszcza, że ten świat proponuje nam politykę bez moralności, wolność bez wszystkich zasad i osobistej odpowiedzialności, czyli inaczej mówiąc – bezkarności. Postęp technologiczny i gospodarczy bez oglądania się na konsekwencje w przyszłości, i religią zepchniętą do spraw prywatnych, i wstydliwych, a samo chrześcijaństwo poddane jest nietolerancyjnej presji i prześladowania w świecie na skalę, jak nigdy dotąd nie spotykaną – mówił abp Wacław Depo.

Zwracał uwagę na potrzebę wyrażania normalności poprzez prawdomówność.

– Bez wulgaryzmów czy to w życiu osobistym, czy społecznym, czy politycznym. Nam nie potrzeba osądów, bo każdy stanie przed Bogiem, ale nam potrzeba pokoju serca, który może przynieść tylko Chrystus. Dziś już lepiej rozumiemy, że odpowiedzialne myślenie o przyszłości naszych rodzin, dzieci i młodzieży, połączone z poszanowaniem ludzi starszych i ubogich, sprawiedliwość i miłość społeczna, nie mogą być stanami od czasu do czasu. Czyli od czasu zmiany rządu, czy struktur państwowych, ale winny stać się codzienną rzeczywistością. Bo nie jesteśmy sami. Chrystus stanął po stronie człowieka. Dopiero wtedy ta osobista więź z Nim nie będzie dla nas tylko wystrojem świątecznym, ale chrześcijaństwem dni powszednich, z których składa się wieczność – dodał metropolita częstochowski.

Do uroczystej rocznicy odniósł się również proboszcz parafii na Zamłyniu, ks. Jarosław Wojtkun, który powiedział:

– To jest wydarzenie bardzo znaczące, bo przypomina o tym, że nasza świątynia to nie tylko walory estetyczne, ale także walory rozmodlonych, blisko żyjących Boga i kościoła ludzi. Bazylika podkreśla taką szczególną łączność z następcą św. Piotra, ze Stolicą Apostolską – mówił ks. Jarosław Wojtkun.

Prośbę o nadanie tytułu bazyliki mniejszej kościołowi św. Kazimierza wystosował biskup radomski Zygmunt Zimowski. Po wyrażeniu zgody przez papieża Jana Pawła II, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała stosowny dekret. Uroczyste wyniesienie do godności bazyliki mniejszej miało miejsce 21 września 2003 r. Obecny był przy tym kard. Henryk Gulbinowicz oraz ks. Wacław Depo, który był wtedy rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

Parafia św. Kazimierza została erygowana 1 lipca 1982 r. przez bp. Edwarda Materskiego. Wykopy pod fundamenty świątyni rozpoczęto 12 kwietnia 1986 roku. 6 września 1987 r. kard. Henryk Gulbinowicz dokonał wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego z podziemi bazyliki św. Piotra z Watykanu pobłogosławionego przez papieża Jana Pawła II. Uroczysta konsekracja odbyła się 18 września 1994 roku. Dokonał jej kardynał Józef Glemp.

Kościół za Zamłyniu został zbudowany jako wotum wdzięczności za uroczystości jubileuszowe 500-lecia przybycia świętego Kazimierza do Radomia. Odbyły się one w 1981 roku. Uczestniczyło w nich kilkadziesiąt tysięcy wiernych.

Źródła: ekai.pl / radom.gosc.pl

Foto: radom.gosc.pl