Radom i okolice

Lewica domaga się zamrożenia cen prądu

Radomska Lewica wyraża „oburzenie faktem, że Enea – spółka Skarbu Państwa – zaproponowała radomskiemu samorządowi blisko 8-krotną podwyżkę cen za energię elektryczną dla łącznie 117 podmiotów, w tym jednostek i spółek gminnych, które wystąpiły we wspólnym przetargu”.

[news:1353467]

– Wyższe rachunki o około 150 mln zł dla Miasta oznaczają groźbę poważnego ograniczenia roli samorządu, funkcjonowania placówek kluczowych dla rozwoju i bezpieczeństwa radomian, jak szpital i szkoły oraz znaczące podwyżki rachunków dla radomskich rodzin i prowadzonych przez nich małych oraz średnich przedsiębiorstw, czemu wyrażamy stanowczy sprzeciw – przeczytać możemy w oświadczeniu Zarządu Miejskiego Nowel Lewicy w Radomiu z 21 września br.

Lewica podkreśla, że podwyżki „nie omijają również jednoosobowych działalności gospodarczych, małych i średnich zakładów pracy oraz innych podmiotów zapewniających źródło dochodu dla znacznej części mieszkańców Radomia”, przez co wiele z nich zagrożonych jest szybkim bankructwem.

[news:1354089]

– Za Włodzimierzem Czarzastym, Wicemarszałkiem Sejmu RP, domagamy się od rządu podjęcia konkretnych działań, w tym zamrożenia cen prądu. Nie da się bowiem rozwiązać kryzysu energetycznego w kraju, nie da się pomóc ludziom bez bardzo twardej interwencji państwa polskiego. Jednocześnie apelujemy o prowadzenie działań osłonowych, tak by za nieodpowiedzialną politykę rządu nie musiały płacić samorządy, które i tak z roku na rok otrzymują do realizacji coraz więcej zadań zleconych przez państwo, bez zapewnienia adekwatnych środków finansowych na ich realizację – czytamy w oświadczeniu.

Lewica zauważa, że „nie może być tak, że za wzrost cen energii dla samorządu zapłacą radomskie rodziny które już dzisiaj borykają się z szalejącą drożyzną, wysokim bezrobociem w mieście i niską średnią miesięcznych wynagrodzeń”. Ugrupowanie domaga się ochrony mieszkańców, co jest „obowiązkiem każdego rządu oraz samorządu”.

[news:1354317]