O tym się mówi

Mazowsze przeznaczy 2 mln zł na posiłki dla osób z Ukrainy

Mazowsze przeznaczy kolejne środki finansowe na wsparcie osób z Ukrainy. Tym razem jedenaście mazowieckich organizacji przygotuje ponad 100 tys. posiłków dla potrzebujących Ukraińców. W tej sprawie podpisane zostały już odpowiednie umowy pomiędzy samorządem województwa a podmiotami ekonomii społecznej, zajmujące się na co dzień prowadzeniem barów czy restauracji. Koszt pomocy wyniesie 2 mln zł.

W subregionie radomskim będą to: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” prowadzące Restaurację „Różany Gościniec”, Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” z Radomia, Fundacja „Dobry Duszek” z Radomia.

Klaudia Sułek

Źródło informacji i foto: Samorząd Województwa Mazowieckiego