O tym się mówi PAP Polska i świat

Mazowsze wspiera strażaków. Samorządy mogą wnioskować o dotacje dla OSP

Ponad 22 mln zł władze Mazowsza przeznaczą na zakup nowych wozów strażackich, specjalistycznego sprzętu ratowniczego czy modernizacje strażnic. Samorządy mogą wystąpić o wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, samorząd województwa wsparcie strażaków traktuje jako jedno z najważniejszych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP i działa 75 tys. druhów ochotników.

„W pracy doskonale przeszkolonych i przygotowanych strażaków ochotników liczą się wiedza, doświadczenie i umiejętności, ale też niezawodny sprzęt. Dlatego co roku jedną z pozycji w budżecie województwa jest wsparcie, z którego mogą skorzystać gminy przy zakupie nowoczesnych samochodów, specjalistycznego wyposażenia czy modernizacji zaplecza technicznego, jakie stanowią strażnice” – powiedział marszałek Struzik.

W tym roku w budżecie województwa władze Mazowsza zarezerwowały 13,3 mln zł na doposażenie jednostek OSP. W ramach tego zadania gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie do 150 tys. zł na zakup nowego średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a do 100 tys. zł na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Samorządy mogą też otrzymać nawet 40 tys. zł wsparcia na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego

Samorząd wygospodarował również 9 mln zł na remonty albo modernizacje strażnic OSP. Na prace budowlane, które poprawią zarówno warunki pracy strażaków, jak i przechowywania wozów strażackich i specjalistycznego sprzętu, gminy mogą otrzymać nawet do 40 tys. zł dofinansowania. Każda gmina może złożyć wniosek o wsparcie finansowe na remont lub modernizację tylko jednej strażnicy OSP z terenu gminy. Samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie do 24 lutego br. (PAP)

autor: Luiza Łuniewska

lui/ akub/