Radom i okolice

MESKO i Politechnika Świętokrzyska podpisały umowę o współpracy

MESKO S.A. i Politechnika Świętokrzyska podpisały umowę o współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

 

Politechnika Świętokrzyska oraz MESKO S.A. podpisały umowę, dzięki której dojdzie do rozszerzenia współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. W ramach nowo tworzonego na uczelni wyższej Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Nowoczesnych Technologii Obronnych i Systemów Bezpieczeństwa. Firma chce dalej unowocześniać wytwórczość sprzętu wojskowego poprzez automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych. MESKO twierdzi, że opracowane w wyniku współpracy technologie ułatwią między innymi kontrolę procesu produkcji spłonek i doprowadzą do stworzenia gotowych produktów, minimalizując przy tym zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników.

-Cieszę się, że nasza spółka kontynuuje kooperację z tak znamienitą szkołą wyższą, będącą naukową wizytówką regionu świętokrzyskiego. To właśnie dzięki współdziałaniu naukowców oraz przedstawicieli przemysłu powstają projekty umożliwiające dalszy rozwój poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań- Prezes Zarządu MESKO S.A. Elżbieta Śreniawska.

-Współpraca biznesu ze światem nauki owocująca transferem nowoczesnych technologii, to oczywisty czynnik rozwoju nowatorskich firm – Członek Zarządu ds. Rozwoju-dr inż. Przemysław Kowalczuk.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu MESKO S.A.- Elżbietę Śreniawską, Członka Zarządu ds. Rozwoju- dr inż. Przemysław Kowalczuk, oraz Rektor Politechniki Świętokorzyskiej- prof. dr hab. Zbigniew Koruba. Przedsiębiorstwo współpracuje również z Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną i Akademią Górniczo-Hutniczą. Z kolei Politechnika Świętokrzyska wraz z Wojskową Akademią Techniczną oraz firmą Siltec rozpoczną badania nad nowymi rozwiązaniami w zakresie zabezpieczenia urządzeń elektronicznych przed kradzieżą danych.

 

Źródła informacji: mesko.com.pl/tu.kielce.pl