Radom i okolice

Miasto przekaże kamienice kominiarską spółce Rewitalizacja

Rada Miejska w Radomiu już w osiem miesięcy temu wyraził zgodę na przekazanie kamienicy przy ul. Rwańskiej 13 spółce Rewitalizacja, to przez wewnętrzne sprawy spółki nastąpi to dopiero 1 kwietnia. 
Przed przekazaniem spółka musiała ułatwić swoje sprawy wewnętrzne. Spółka obniżyła kapitał zakładowy. Celem tego posunięcia była ochrona wierzycieli spółki przed nieuzasadnionym wyprowadzeniem z niej pieniędzy. Kapitał został zmieniony rok temu, a te zmiany musiał uwzględnić Krajowy Rejestr Sądowniczy.

Po podpisaniu stosownego aktu spółka Rewitalizacja będzie mogła złożyć wniosek z prośbą o zezwolenie na wyburzenie kamienicy do nadzoru budowlanego i konserwatora zabytków. Jeśli konserwator się na to zgodzi, spółka w jej miejsce postawi identyczną co do wielkości i detalu.