Polityka Radom i okolice Społeczeństwo

Miasto zaciągnie pożyczkę na 60 milionów złotych? Radni przeciwni

Miasto zaciągnie pożyczkę na 60 milionów złotych? Radni przeciwni. – Nowy rząd ma wspierać samorządy, ja liczę, że takie zobowiązanie nie będzie konieczne – mówił radny Łukasz Podlewski.

W poniedziałek, 29 kwietnia 2024 roku odbyła się CXV sesja Rady Miejskiej. Radni na spotkaniu debatowali między innymi o pomyśle zaciągnięcia nowych pożyczek przez miasto Radom.

Jeden z pomysłów mówił o zaciągnięciu kredytu na 4 miliony złotych. Te pieniądze przeznaczone zostałyby na usunięcie niebezpiecznych odpadów przy ulicy Ofiar Firleja.

– Chodzi o tą pożyczkę w wysokości 4 milionów 17 tysięcy 600 złotych. Są to środki planowane do zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska, związane z projektem „usunięcie niebezpiecznych odpadów z budynku przemysłowego przy ulicy Ofiar Firleja”. Znacie chyba państwo historię, była wielokrotnie przedstawiana informacja. W tej chwili ostatecznie wartość po przetargu umowy wynosi 6 milionów 696 tysięcy

mówił skarbnik miasta, Sławomir Szlachetka.

20 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, 3 wstrzymało się od głosu.

Kolejna zaproponowana na sesji pożyczka wynosi 60 milionów złotych. Te środki miałyby zostać przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów.

– Przygotowaliśmy projekt uchwały na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w kwocie 60 milionów złotych z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, które przypadają właśnie na 2024 rok. Jeśli chodzi o same dane techniczne, to wpisaliśmy, że spłata będzie zobowiązywała w latach 2026-2034

mówił skarbnik miasta, Sławomir Szlachetka.

W kontrze do tego pomysłu był m.in. radny Łukasz Podlewski.

– Uważam, że za 10 dni nowa rada w nowym składzie może takie zobowiązania zaciągnąć. Oczywiście to są zobowiązania, które pokrywamy z lat ubiegłych, ale w związku z poprawą sytuacji samorządów, która ma nastąpić w najbliższych miesiącach, ponieważ nowy rząd ma wspierać samorządy, ja liczę, że takie zobowiązanie nie będzie konieczne

tłumaczył.

W głosowaniu za tym pomysłem nie był nikt. 10 radnych wstrzymało się od głosu, a 2 było przeciw.

Przypomnijmy, że dług miasta przekroczy (lub już przekroczył) w tym roku magiczną barierę miliarda złotych, a więc wzrósł od 2014 roku ponad dwukrotnie. Ponadto w 2021 roku Radom był jedynym miastem na prawach powiatu z deficytem budżetowym w województwie mazowieckim.

Więcej o sytuacji naszego miasta pisaliśmy TUTAJ.