Polska i świat

Miliardy euro dla Polski zagrożone

Jak donosi RMF FM, Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie dla polskich regionów 24 mld euro w ramach „Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027”, ale pod pewnym warunkiem. Bruksela żąda, aby Warszawa stosowała Kartę Praw Podstawowych, w tym m.in. niedyskryminacji osób LGBT.

 

Komisja Europejska przekazała RMF FM, że główny zarzut dotyczy wszystkich programów polityki spójności. Żadna część pieniędzy z programu FEnIKS nie trafi do Polski, jeśli warunki UE nie zostaną spełnione.

– Komisja pozostaje w ciągłym dialogu z Polską, z uwagi na fakt, że wypłaty z programów uzależnione są od spełnienia warunku podstawowego związanego z Kartą Praw Podstawowych UE – unijna komisarz ds. polityki spójności Elisa Ferreira dla dziennikarki RMF FM.

Bruksela stoi na stanowisku, że ten warunek z Karty Praw Podstawowych nie został jeszcze spełniony. Chodzi między innymi o tzw. uchwały „anty-LGBT”, z których część z polskich gmin jeszcze się nie wycofała, a wnioskowała o środki europejskie. Przywoływana jest również sprawa niezależności sądownictwa, czyli np. dostępu beneficjenta do procedury odwoławczej gwarantowanej przez niezawisły sąd. Dopóki warunki nie zostaną spełnione, do Polski nie trafią pieniądze.

KE poinformowała także, że jest zobowiązana prawnie do wypłacenia zaliczki w wysokości 240 mln euro, czyli ponad 1 mld złotych. Jednakże może zostać odebrana przy rocznych rozliczeniach, jeżeli warunek dotyczący Karty Praw Podstawowych nie zostanie spełniony.

Unijne fundusze w ramach programu FEnIKS m.in. na renowację istniejących budynków mieszkalnych pod kątem efektywności energetycznej, zwiększenie udziału energii z OZE w polskiej energetyce, inteligentne systemy energetyczne. Pieniądze miały również zostać wykorzystane na wymianę systemów ciepłowniczych zasilanych węglem, infrastrukturę drogową, kolejową, poprawę opieki zdrowotnej.

Źródło informacji: RMF FM