O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Minęło 32 lata od wizyty papieża Jana Pawła II w Radomiu

Minęło 32 lata od wizyty papieża Jana Pawła II w Radomiu. Było to w czasie jego IV pielgrzymki do Ojczyzny. Rocznicę obchodzono w niedzielę 4 czerwca. Tego dnia sprawowana była Msza św. w radomskiej katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny. Przewodniczył jej bp Marek Solarczyk. Potem złożono kwiaty pod pomnikiem papieskim.

Najpierw radomski biskup przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie zawierzył naszą diecezję, miasto i wszystkich mieszkańców. Prosił też św. Jana Pawła II o wstawiennictwo.

W czasie Mszy św. na ołtarzu stały relikwie św. Jana Pawła II, w postaci cząsteczki jego krwi.

Podczas liturgii eucharystycznej bp Solarczyk użył kielicha i pateny ofiarowanych przez papieża – Polaka wspólnocie seminaryjnej w Radomiu.

W homilii radomski pasterz nawiązał do obchodzonej tego dnia uroczystości Trójcy Świętej.

– Niejednokrotnie liturgia wyraża, że Trójca Przenajświętsza, jedność Ojca i Syna i Ducha Św. i świętość Boga jest wyjątkowym źródłem i wyjątkowym darem naszej jedności, ale również i umocnieniem naszych starań i pragnień, aby nasze życie było rzeczywiście wyrazem tego, ze jesteśmy dziećmi Boga, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, że Bóg powołał nas z miłości i tylko miłość Boga najlepiej wytłumaczy to, co jest naszym życiem. Kiedy w taki sposób próbujemy na to patrzeć, to uświadamiamy sobie, ze każde z dzisiejszych czytań i to z Księgi Wyjścia i to orędzie św. Pawła i ten fragment przypomniany przez Jana ewangelistę: rozmowa Jezusa z Nikodemem, jest właśnie tym przypomnieniem, zaproszeniem, odkrywaniem przed człowiekiem tego, aby być jedno z Bogiem, aby uczestniczyć w Jego jedności, aby dać się prowadzić w Jego komunii, ale jednocześnie jest też tym bardzo szczególnym zaproszeniem, aby człowiek szanował to, abyśmy to odkrywali, byśmy chronili – mówił bp Marek Solarczyk.

Mówił także o kielichu ofiarowanym przez papieża Jan Pawła II, który jest znakiem i symbolem jego wizyty w naszym mieście.

– Na ołtarzu stoi kielich mszalny i patena, które zostały ofiarowane przez Jana Pawła II w Radomiu. Ten kielich jest też wyjątkowym znakiem i swoistą bramą, abyśmy tam zawierzyli i umieścili tajemnice naszego życia, które będą wyrażane w tych kroplach wina i wody, abyśmy potrafili dostrzec, że tę tajemnicę jedności my niesiemy. Niesiemy w tym, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, niesiemy w tym, co otrzymaliśmy, zaczynając od sakramentu chrztu św., w każdym kolejnym sakramencie, tym przyjętym raz w życiu i tym, który ponawiamy, jak chociażby ta Eucharystia, że jesteśmy również obdarowani tą jednością, której więzią jest również ta wspólnota wiary i Kościoła. Nie bez powodu przypominamy i rozważamy w tym roku tą prawdę: wierzę w Kościół Chrystusowy. Jezus Chrystus zawarł właśnie w tej wspólnocie tajemnicę życia i jedności, tego pragnienia, aby to, co jest darem Boga przyjąć, rozwinąć, aby jaśniało – powiedział bp Solarczyk

Przypomniał również, że w czasie IV pielgrzymki do Polski, papież oparł swoje nauczanie na Dekalogu a także na błogosławieństwach, o jakich mówił Pan Jezus w czasie Kazania na górze.

– Św. Jan Paweł II wspominał o tym tutaj u nas w Radomiu, mówiąc, że Bóg Stwórca, ale i Bóg prawodawca ofiarował Dekalog. To swoiste przesłanie prawdy, wpisane w ludzkie serce po to, aby dać zręby i podstawy w odkrywaniu tego, co dobre, w tworzeniu tego, co będzie rzeczywiście systemem moralnego życia, tego wszystkiego, co jest dobre, co jest ważne, tego, co służy, tego, co w nawiązaniu i do błogosławieństwa o tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ale przede wszystkim do wydarzeń czerwca 76 r. w naszym mieście Radomiu, mówił, że to jest przecież źródło potwierdzenia godności człowieka. Jakże to jest dzisiaj istotne, abyśmy potrafili to odnowić, żebyśmy potrafili dzisiaj dziękować właśnie za to, że tą jedność możemy przeżywać. Jedność miedzy sobą, z Bogiem, ze św. Janem Pawłem II. Może być to jedność pamięci, może być to jedność historii. Chrystus to ofiarował, Jan Paweł II nam to przypominał rozważając przykazanie V – Nie zabijaj, kierując właśnie naszą myśl ku temu wszystkiemu, co będzie tworzyło człowieka, co będzie chroniło godność człowieka, ku temu wszystkiemu, co dzisiaj ostatecznie, chociażby w tej liturgii, w tej modlitwie mszalnej, kiedy przywoływaliśmy Syna Bożego, słowo prawdy i Ducha Uświęciciela, uświadamiamy sobie i próbujemy spojrzeć również i w takiej perspektywie – mówił bp Solarczyk

Przypomniał, że to, co wtedy do nas mówił Ojciec św. my teraz powinniśmy wypełniać w naszym życiu.

– Oczywiście też uświadamiamy sobie to wyzwanie i swoiste dziedzictwo, które ciągle trwa, które zostawił nam św. Jan Paweł II, a które może właśnie szczególnie w tą uroczystość Trójcy Przenajświętszej i tej naszej trosce o to, aby zachować jedność, chronić i trwać w tym pragnieniu świętości, rozwijania tego daru, jaki Bóg nam ofiarował. Ojciec św. mówił o tym, że tyle jest do zrobienia, aby odbudować to, co jest tym darem Boga w człowieku, w jego osobistych wyborach, w jego sumieniu, obyczajach, w prawie, które jest stanowione, a jednocześnie zostawił przecież to wyjątkowe przesłanie, abyśmy budowali i chronili to, co jest wspólnotą naszej Ojczyzny, to, co jest i będzie jednością między nami właśnie dzięki prawu Boga. On ofiarował nam nas, nasze życie, ofiarował nam Swoją miłość i ofiaruje nam również i to wszystko, co będzie pomagało, byśmy potrafili z tego jak najlepiej skorzystać, abyśmy umieli jak najlepiej to rozwinąć, aby to przyniosło rzeczywiście jak najlepsze owoce. Owoce, które po ludzku nazwiemy dobro, miłość, pokój, radość, będą znakiem Boga i Jego świętości – mówił bp Marek Solarczyk

Na koniec homilii powiedział:

– Niech ta dzisiejsza uroczystość będzie dziękczynieniem za to, ze uczestniczymy w jedności z Bogiem i w Jego życiu. Niech będzie dziękczynieniem i docenieniem darów, jakie ofiarował nam, ale również jakie są nam ofiarowane dzięki innym. Niech będzie tą i naszą prośbą i wołaniem o to, aby On nas jednoczył, aby nas umacniał, abyśmy potrafili dzięki tej wrażliwości duszy i temu prawu, które wpisał w nasze serca, dostrzec to, co będzie nas budowało, to, co będzie rozwijało dary dobra, jakie nam ofiarował, co ostatecznie sprawi, że nie tylko będziemy wspominać, że Jan Paweł II był, ale będziemy z nadzieją przeżywać, ze św. Jan Paweł II jest w darze miłości, świętości, łaski i mocy Boga – mówił bp Marek Solarczyk

W uroczystej Mszy św. uczestniczyli m.in. Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, oraz parlamentarzyści: Anna Kwiecień, Marek Suski i Zbigniew Kuźmiuk, a także Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki i Kinga Bogusz, przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu. Obecni byli również przedstawiciele Urzędu Miasta Radom, a także reprezentanci stowarzyszeń i ruchów, w tym radomskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

Po Mszy św., delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, przed radomską katedrą.

Kolejnym punktem obchodów 32. rocznicy pobytu w Radomiu Jana Pawła II była Papieska Sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w poniedziałek 6 czerwca.

Obecny był na niej bp Solarczyk, który na początku spotkania podkreślił, że kolejna rocznica pielgrzymki papieża-Polaka jest zachętą do tego, co jest wartością i godnością życia ludzkiego.

Podczas Sesji wykład wygłosił rektor radomskiego seminarium, ks. Marek Adamczyk, dr socjologii. Przypomniał on, że Msza św., jaką celebrował przez 32 laty papież Jan Paweł II na radomskim lotnisku, oraz jego pobyt w Wyższym Seminarium Duchownym, a także nawiedzenie katedry i modlitwa przed pomnikiem radomskiego protestu robotniczego z czerwca 1976 r. stały się ważnym wydarzeniem w dziejach Radomia i kluczową datą w duchowych biografiach wielu z nas.

Został również odczytany list od prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Odczytał go sekretarz miasta, Michał Michalski.

Sesję poprowadziła Kinga Bogusz, przewodnicząca Rady Miejskiej. Wzięli w niej udział radni oraz parlamentarzyści: Marek Suski, Dariusz Bąk, Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty, Stanisław Kowalski, przewodniczący Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 oraz Zdzisław Maszkiewicz, przewodniczący radomskiej Solidarności.

 

 

Źródła: radioplus.com.pl  /  radom.gosc.pl

Foto: radom.gosc.pl  /  diecezja.radom.pl