O tym się mówi PAP

Minister Telus: polscy rolnicy są dla mnie najważniejsi

Działania ministra Roberta Telusa wspierające polskich rolników zrealizowane podczas 100 dni urzędowania w MRiRW.

Dialog z rolnikami

W 1. tygodniu urzędowania minister Telus udał się do protestujących w Szczecinie rolników. 27 kwietnia br. podpisane zostało porozumienie. Efekt to wypracowanie pakietu pomocy finansowej dla rolników zagrożonych utratą płynności finansowej na skutek wojny w Ukrainie.

Pakiet pomocy finansowej dla rolników w związku z wojną w UA

To 15 mld zł ze środków krajowych – wsparcie największe w historii – i następujące programy wsparcia:

 • Pomoc dla producentów pszenicy:
 • 3025 zł na hektar;
 • 550 zł dopłaty do tony sprzedanej pszenicy.
 • Pomoc dla producentów pozostałych zbóż (jęczmienia, pszenżyta, żyta, owsa, mieszanki zbożowej, kukurydzy oraz rzepaku i rzepiku):
 • dopłaty od 700 do 1750 zł/1 ha;
 • łącznie ok. 800 mln zł.
 • Dopłaty do nawozów:
 • Polska zastosowała je jako jedyny kraj w UE.
 • 4,7 mld zł w 2023 r.
 • 500 zł dopłaty do 1 ha gruntów rolnych i 250 zł do 1 ha użytków zielonych.
 • Dopłaty do paliwa rolniczego
 • zwrot 2 zł do 1 litra oleju napędowego;
 • 100 proc. więcej w stosunku do 2022 r.
 • Wsparcie producentów trzody chlewnej:
 • wprowadzenie hodowli trzody chlewnej na własny użytek;
 • kontynuacja Programu Locha+;
 • łączna wartość pomocy: 500 mln zł (wymaga zgody KE).
 • Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego: wartość pomocy to 210 mln zł.
 • Kredyty płynnościowe dla gospodarstw na poprawę płynności finansowej:
 • kredyt od 100 do 400 tys. zł;
 • oprocentowanie 2 proc.;
 • wartość pomocy: 2,778 mld zł.
 • Kredyty skupowe: dopłaty do oprocentowania: do 40 mln zł dla skupujących zboża, materiał siewny i owoce miękkie.
 • Dopłaty do mokrej kukurydzy:
 • 240 mln zł z budżetu krajowego;
 • planowana dopłata 200 zł do tony.
 • Wsparcie rozbudowy infrastruktury magazynowej:
 • umożliwienie budowy silosów i wiat gospodarczych na podstawie tylko zgłoszenia budowy:
 • naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 m3 i wysokości do 15 m;
 • budynków gospodarczych i wiat związanych z produkcją rolną do 300 m2;
 • wsparcie przetwórstwa małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
 • wsparcie budowy i modernizacji tzw. centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych;
 • wsparcie organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne.

Stabilizacja cen na rynku malin

Dwie Spółki Skarbu Państwa uruchomiły skup w województwie lubelskim. Ze względu na podejrzenie zmowy cenowej podjęliśmy także decyzję o rozpoczęciu kontroli.

Sukcesy na arenie międzynarodowej

Są to:

 • Sojusz 5 krajów przygranicznych, któremu nieformalnie przewodniczy polski minister Robert Telus.
 • Zatwierdzenie przez KE 100 mln euro pomocy dla państw przyfrontowych.
 • Unijny zakazu importu zbóż z Ukrainy zabezpieczający nasze rynki (wstępnie do 15 września).

Stabilizacja rynku zbóż

Celem było ustabilizowanie sytuacji na rynku zbóż poprzez:

 • dopłaty zachęcające rolników do sprzedaży zapasów zboża;
 • upłynnienie ok. 4 mln ton nadwyżki zboża.

Efekty:

 • Brak nadwyżek zboża.
 • Rolnicy w ciągu 4 miesięcy pozbyli się swoich zapasów.
 • Znacząco wzrósł eksport zbóż.

Źródło informacji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi