O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Młodzież Wszechpolska przeciwko promocji LGBT w publicznej bibliotece

Młodzież Wszechpolska przeciwko promocji LGBT w publicznej bibliotece w Radomiu / fot. Adam Szabelak

Młodzież Wszechpolska przeciwko promocji LGBT w publicznej bibliotece w Radomiu. O swoich wątpliwościach wszechpolacy opowiedzieli na konferencji prasowej. 

Wystawa „Haften”

“Haften” to prezentowana w dniach 9-11 września wystawa fotografii autorstwa Bartosza Jakubowskiego, któremu towarzyszyło „słuchowisko przywołujące intymne, naukowe i abstrakcyjne teksty dotyczące doświadczeń queerowych oraz autorska kompozycja zapachowa stanowiąca interpretację poruszanych w nich wątków”. Projekt powstał w ramach Erazmus+ we współpracy z fundacjami MyFuture oraz EduPlus.

– Niemieckie słowo haften znaczy przylegać, czyli pozostawać z czymś lub z kimś w dominującym uścisku. Od tego samego słowa wywodzi się polski czasownik haftować, za którym oprócz dekoracyjnej i artystycznej promocji rzemiosła, kryje się przeszywająca opresja. Nakłuwanie tkaniny ostrą igłą, przerywanie jej tkanek, narzucanie zaprojektowanego wzoru to przemocowy akt władzy, który Bartosz Jakubowski w swojej pracy przyrównuje do systemowych masek nakładanych siłą na tożsamości osób LGBTQ+. Projekt stanowi komentarz do nasilającej się w Polsce queerfobii, która jest wynikiem zmian politycznych po 2019 roku i wzmożonych działań organizacji fundamentalistycznych – czytamy w opisie wydarzenia.

Autorzy wystawy podkreślają, że celem projektu, w ramach którego odbyły się dwie wystawy – jedna w Radomiu, druga w Bradze (Portugalia) – jest „tworzenie przestrzeni, w której osoby LGBTQ+ oraz osoby zainteresowane prawami osób LGBTQ+ z Polski i Portugalii, będą mogły wymieniać się wiedzą i w sprzyjających warunkach porozmawiać na temat queerfobii, której doświadczają lub są świadkami na co dzień”.

Hafty widoczne na pracach wykonało 10 lokalnych hafciarek z 10 różnych regionów Polski, ściśle związanych z kulturowymi i geograficznymi korzeniami sportretowanych osób.

– To przykład ciemnej strony sztuki ludowej, która w okresie PRL-u stała się propagandowym narzędziem służącym do politycznej unifikacji społeczeństwa. Zarówno wtedy, jak i dzisiaj, zamiłowanie polskich partii rządzących do 'ludowych’ praktyk wiązało się z próbą legitymizacji ich narodowego (’autentycznego’) pochodzenia. Gloryfikacja folkloru to umieszczenie polskiej tożsamości w ciasne, wyobrażone ramy tego, co pierwotne i prawdziwe. Narodowa swoistość, pozorowana poprzez hołd dla tradycji, nakładania jednocześnie do radykalnych postaw. Wspólnota etniczna, wyodrębniana lokalnym wzornictwem i sztuką, stała się w rękach współczesnej władzy reprezentacją wartości, które dyskryminują wszystko to, co inne. (…) Dekonstrukcja utartych schematów i podważanie zdefiniowanych norm to funkcje, jakie sprawuje też wspierający queer, który oznacza wolność i pozwala na eksplorację siebie – przekonują organizatorzy wystawy.

Młodzież Wszechpolska przeciwko promocji LGBT

Wystawa oburzyła przedstawicieli Młodzieży Wszechpolskiej. Stanowisko MW przedstawił wiceprezes radomskiego koła Karol Kowalski.

– Chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec zaprezentowanej w Bibliotece Miejskiej w Radomiu wystawy 'Haften”. Promuje ona destrukcyjną, szczególnie dla młodych ludzi, ideologię LGBT. Ideologia ta w swoim założeniu ma bronić słabych i pokrzywdzonych, w rzeczywistości wcale jednak ta nie jest. Obdziera ona człowieka z przywiązania do wspólnoty, tradycji, rodzimej kultury, narodu, a jego tożsamość sprowadza do sfery seksualnej, okrutnie go w ten sposób krzywdząc – stwierdził wszechpolak.

Przedstawiciel MW przekonywał, że „miejska biblioteka publiczna nie jest odpowiednim miejscem do promowania ideologii kreującej ludzi na hedonistycznych, ogarniętych konsumpcjonizmem zombie”. „Uważamy, że radomska biblioteka powinna być przestrzenią do promowania czytelnictwa, do wzrastania intelektualnego radomian, nie zaś do promowania postaw destrukcyjnych” – podkreślił Kowalski.

– Miejskie instytucje zamiast promować takie ideologie, powinny zacząć rozwiązywać realne problemy radomian – problem z dostępem do mieszkań, do służby zdrowia. Tymczasem mamy zamiast tego lewacką papkę wtłaczaną do głów dzieci i młodzieży. O absurd zakrawa określanie jako 'przemocowej’… sztuki ludowej. Folklor to element naszego dziedzictwa, naszej tożsamości, a nie 'narzędzie opresji’. O skandal zakrawa fakt, że w bibliotece publicznej obśmiewa się, a nie promuje, polską sztukę ludową – mówił Kowalski.

Głos na konferencji zabrał także Adrian Majcher z Fundacji Pro – Prawo do życia. Zwrócił on uwagę na problemy związane z seksualizacją dzieci.