O tym się mówi

Możemy sprawdzić stan swojego konta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Dobiegła końca coroczna akcja ZUS, która dotyczy udostępniania klientom informacji na temat stanu ich kont oraz prognozowania świadczeń emerytalnych. Każdy ubezpieczony użytkownik może zatem sprawdzić przez Internet, jaki kapitał zgromadził.

Informacje znajdują się na profilu PUE. Dostęp uzyskuje się poprzez rejestrację z użyciem podpisu elektronicznego, internetowej bankowości, w trakcie e-wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w lokalnej placówce ubezpieczyciela.

Osoby, które w zeszłym roku skończyły co najmniej 35 lat, dostają dodatkowo prognozę emerytury w kilku wariantach (tzw. hipotetyczną emeryturę). Ubezpieczony dowie się z nich, jakiej kwoty mógłby spodziewać się, odprowadzając składki średnio takie, jak w poprzednich latach i pracując do wieku emerytalnego. Inny wariant prognozy pokazuje, co by było, gdyby ubezpieczony już teraz przestał pracować, a emeryturę miał wyliczoną wyłącznie z dotychczasowych składek. Warto pamiętać, że to tylko prognoza. Będzie się zmieniać wraz z kolejnymi wydarzeniami w życiu zawodowym przyszłego emeryta

Źródło informacji: ZUS