Radom i okolice

Na terenie Radomia odbędą się kompleksowe ćwiczenia obronne

Pierwszego dnia ćwiczeń, tj. 14 września, między godziną 10:00 a 12:00 przy ulicy Kpt. Wincentego Michalczewskiego oraz w Szkole Podstawowej nr 23 przy ulicy Gajowej 60, odegrany zostanie epizod z użyciem środków pozoracji pola walki. Będą to wystrzały z broni palnej i eksplozje środków pirotechnicznych. Ponadto w promieniu kilkuset metrów mieszkańcy usłyszą syreny alarmowe, wybuchy i wystrzały. Nie należy podejmować żadnych działań w związku z prowadzonymi czynnościami. 

W ramach przeprowadzanych ćwiczeń uruchomiony zostanie system stałych dyżurów Prezydenta Miasta Radomia realizujący zadania polegające na utrzymania łączności i sprawności kluczowych podmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta w warunkach z zewnętrznego zagrożenia państwa i czasie wojny. Takimi podmiotami są: Wodociągi Miejskie Sp. z.o.o,  Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Radpec S.A., Radomski Szpital Specjalistyczny, RTBS Administrator Sp. z.o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z.o.o.

Sprawdzane będą też możliwości praktyczne związane ze wspieraniem i z zabezpieczaniem administracji podczas zagrożenia działaniami militarnymi. Przeprowadzone ćwiczenia na styku zadań obronnych i ochrony ludności pozwolą na przećwiczenie przemieszczania ludności cywilnej do ustalonych punktów ewakuacyjnych.

Źródło informacji: Urząd Miejski w Radomiu