Radom i okolice Społeczeństwo

Na ziemi i w powietrzu – kolejne szkolenie ASAR dla żołnierzy 6MBOT  

Już po raz kolejny żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wzięli udział w szkoleniu dla Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo -Ratowniczych z lotniczymi zespołami poszukiwawczo-ratowniczymi. 

W sobotę, 6 kwietnia kilkunastu żołnierzy pełniących służbę NZPR wzięło udział w kolejnej edycji szkolenia z Lotniczymi Zespołami Poszukiwawczo-Ratowniczymi. Celem szkolenia było zapoznanie żołnierzy z zakresem działalności Lotniczych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych.

Żołnierze 6MBOT mieli okazję wziąć udział w treningu z zakresu udzielania pomocy z wykorzystaniem śmigłowców ratowniczych, dodatkowo poznali m. in sygnały wykorzystywane podczas realizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych czy charakterystykę oraz funkcjonowanie łączności radiowej. 

Zajęcia w ramach szkolenia odbyły się na terenie jednostki w Mińsku Mazowieckim, a przeprowadzili je żołnierze 2 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.  

Naziemne Zespoły Poszukiwawczo – Ratownicze (NZPR) to jeden z elementów systemu zarządzania kryzysowego. W siłach zbrojnych są one wydzielane tylko przez brygady obrony terytorialnej. NZPR przeznaczone są do wsparcia ASAR, niesienia pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych, które uległy awarii. Ich zadaniem jest odnalezienie miejsca wypadku, udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie śladów oraz ochrona mienia i wyposażenia. Ideą działania NZPR jest wparcie społeczeństwa nie tylko w sytuacji katastrof statków powietrznych, ale również w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.  

Głównym celem tego typu zajęć jest przetrenowanie oraz utrwalanie procedur wdrażanych w przypadku wystąpienia realnego kryzysu. 

– Szkolenie było merytoryczne i ciekawe. Jako żołnierze OT często bierzemy udział w różnorodnych zajęciach, których celem jest usprawnianie współpracy między służbami w przypadku wystąpienia kryzysu. To ważne zwłaszcza dla nas – żołnierzy pełniących służbę w ramach NZPR, tak naprawdę nigdy nie wiemy, do jakich zadań możemy zostać zadysponowani w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń. Im więcej tego typu zajęć, tym lepiej będziemy mogli pomagać poszkodowanym w przypadku wystąpienia różnego typu zagrożeń. Oczywiście oprócz merytorycznego wymiaru szkolenia, mogliśmy wejść na pokład śmigłowca ratunkowego. Taka okazja nie zdarza się codziennie.  

mówił jeden z uczestników zajęć.

2 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza jest jednostką wojskową przeznaczoną do realizacji zadań ASAR na obszarze lądowym RP oraz w obszarze przygranicznym państw sąsiednich. 

Przypomnijmy, że ASAR (Aeronautical Search and Rescue) to służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego, zajmująca się w Polsce ratownictwem, przeznaczona jest do poszukiwania i ratowania statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie, udzielania pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych oraz innym osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń lotniczych.