Polityka Polska i świat Społeczeństwo

Nadchodzą zmiany w szkołach. Zatrudnienie nauczycieli zagrożone

Nadchodzą zmiany w szkołach. Zatrudnienie nauczycieli zagrożone! Pracę może stracić prawie 10 tys. osób zatrudnionych w placówkach oświatowych. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje się do wprowadzenia nowych zmian. Zniknąć ma przedmiot o nazwie Historia i Teraźniejszość. Jego miejsce zastąpić ma Edukacja Obywatelska. Problemem jest jednak fakt, że ten przedmiot ma wejść w życie dopiero od kolejnego roku szkolnego. Nauczyciele nie kryją stresu związanego z tymi zmianami. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego, takie zmiany przyczynią się do zwolnień.

Z jednej strony projekt rozporządzenia przygotowanego przez MEN zakłada wprowadzenie obowiązkowej nauki udzielania pierwszej pomocy, z drugiej odstąpienie od realizacji w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia (oraz LO dla dorosłych prowadzącym zajęcia w formie stacjonarnej i w formie zaocznej) przedmiotu historia i teraźniejszość od roku szkolnego 2024/2025.

Luka po tym przedmiocie miałaby zostać wypełniona przedmiotem o nazwie Edukacja Obywatelska. Jak poinformował portalsamorządowy.pl, ten przedmiot będzie realizowany od roku szkolnego 2025/2026, nie wcześniej niż od klasy II.

Głos w sprawie zabrał Związek Nauczycielstwa Polskiego, który podkreślił, że likwidacja przedmiotu historia i teraźniejszość przyczyni się do zwolnień nauczycieli „HiT”.

– Z założeń projektu MEN wynika, że w roku szkolnym 2024/2025 uczniowie pierwszych klas szkół ponadpodstawowych nie będą mieć przedmiotu historia i teraźniejszość, ani innego w zamian za niego. To dla nauczycieli tego przedmiotu oznacza brak godzin, czyli zwolnienia części z nich

przekazał portal bankier.pl.

Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotkną blisko 10 tys. nauczycieli.

  • 4615 nauczycieli w liceach ogólnokształcących,
  • 3155 nauczycieli techników,
  • 1786 nauczycieli uczący w szkołach branżowych 1 stopnia.

Ponadto, wprowadzenie zmiany w zakresie HiT-u będzie skutkować:

  • wygaszaniem umów nauczycieli zatrudnionych na czas określony bez możliwości kontynuacji zatrudnienia;
  • rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umów na czas nieokreślony i konieczności wypłaty odprawy (3-miesięcznej albo 6-miesięcznej – dla nauczyciela mianowanego) lub przebywania nauczycieli przez 6 miesięcy w stanie nieczynnym;
  • ograniczenia zatrudnienia nauczycieli do wymiaru nie niższego niż połowa obowiązkowego wymiaru zatrudnienia;
  • uzupełnianie zatrudnienia w innej szkole do wymiaru nie wyższego niż połowa obowiązkowego wymiaru zatrudnienia.

ZNP zaproponował rozważenie możliwości przywrócenia przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” na rok szkolny 2024/2025 w klasach pierwszych, z wymiarem co najmniej jednej godziny tygodniowo. Taka decyzja pozwoliłaby zachować etaty nauczycielskie, jednocześnie umożliwiając młodzieży przygotowanie się do nauki przedmiotu „Dedykowanej Wiedzy Obywatelskiej” w klasie II. Przed wprowadzeniem zmian przez Przemysława Czarnka, Wiedza o Społeczeństwie pełniła rolę przedmiotu obejmującego edukację obywatelską oraz nauki społeczne, takie jak zagadnienia społeczne, polityczne, prawne i międzynarodowe.

Źródło: portalsamorządowy.pl / bankier.pl