Inwestycje Na czasie O tym się mówi Radom i okolice

Najwyższa Izba Kontroli zajmie się budową Radomskiego Centrum Sportu? Radni są na tak

Czy Najwyższa Izba Kontroli zajmie się budową Radomskiego Centrum Sportu? 15 radnych opowiedziało się „za”.

Budowa Radomskiego Centrum Sportu rozpoczęła się w 2016 roku miała trwać do 2018, niestety trwa do dziś. Początkowo inwestycja kosztować miała 110 milionów złotych, a do dziś wydano na nią ponad 270 milionów złotych.

Teraz o tym czy te pieniądze zostały wydane „w sposób prawidłowy, oszczędny i właściwy”, zadecyduje Najwyższa Izba Kontroli. Na taki pomysł wpadł radny Łukasz Podlewski.

– Ta inwestycja po 5 latach będzie szczęśliwie zakończona. Wszyscy mamy nadzieję, że pieniądze przekazane niedawno na budowę będą ostatnimi pieniędzmi wydanymi na ten cel. Dlaczego zgłaszamy teraz wniosek o kontrolę NIK? Dlatego, że chcieliśmy, aby kontrola nie wpłynęła na proces inwestycyjny. Teraz wiemy, że wszystko jest na ostatniej prostej i nie ma zagrożeń dla ukończenia budowy. W mojej ocenie rozliczenie inwestycji jest jednak konieczne. Chcemy wiedzieć, że wydanie co najmniej 280 milionów złotych było konieczne, że nie udało się tego zrobić taniej i inaczej – tylko z dwoma trybunami i bez elewacji. Często odpowiadamy na pytania: ile jeszcze trzeba dołożyć do stadionu? Chciałbym mieć pewność, że wszystkie wydatki zostały dokonane oszczędnie, z najwyższą starannością o publiczne pieniądze – mówił Łukasz Podlewski.

Przeciwko temu pomysłowi opowiedział się radny Dawid Ruszczyk, który stwierdził że wniosek o kontrolę NIK jest bez sensu, bo przecież rada powołała specjalną komisję, która zajmowała się kontrolowaniem realizacji inwestycji.

Radny Łukasz Podlewski nie pozostał dłużny i zripostował wypowiedź radnego Dawida Ruszczyka.

– W Urzędzie Miejskim w Radomiu też jest wewnętrzny wydział kontroli. Ale czy to znaczy, że NIK nie może już kontrolować Urzędu Miejskiego? – ripostował radny Podlewski.

W głosowaniu za przyjęciem stanowiska w sprawie kontroli NIK 15 radnych było „za”, 8 wstrzymało się od głosu, 4 było przeciw. Przeciwko przyjęciu stanowiska zagłosowali radni Zbigniew Neska, Jarosław Rabenda, Robert Utkowski i Wiesław Wędzonka.

Warto przypomnieć, że w sprawie budowy Radomskiego Centrum Sportu prokuratura prowadziła kilka postępowań. Zostały one połączone w jedno postępowanie prokuratorskie.

Wizytacja na Struga 63. Jak obecnie wygląda stadion Radomiaka?

W trakcie trwania sesji Rady Miejskiej dyskutowano nad budową oraz obecnym stanem stadionu Radomiaka.

Rafał Górski, dyrektor do spraw inwestycji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu wyjaśnił między innymi, że ostatni podpisany aneks przewiduje, że z powodu ewentualnym opóźnień ze strony wykonawcy naliczane będą kary umowne. Firma Betonox Construction ma skończyć budowę wraz z odbiorami do 31 maja. Jednak w aneksie znalazł się zapis, że odbiory techniczne mają się zakończyć najpóźniej 31 lipca, jeśli wcześniejsze zakończenie wszystkich procedur będzie niemożliwe i niezależne od wykonawcy.

Dyrektor do spraw inwestycji w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu poruszył również temat obecnego stanu stadionu Radomiaka. Jak tłumaczył, na stadionie trwa montaż zadaszenia na trybunie południowej oraz montaż konstrukcji na zadaszenie pod trybuną północną. Zakończone są wszystkie prace wykończeniowe pod trybuną północną, trwają prace wykończeniowe pod trybuną południową. Zniwelowany został nasyp w miejscu planowanej trybuny zachodniej i teren jest szykowany pod ogrodzenie. Trwa montaż grzejników w pomieszczeniach trybuny południowej.