O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Nie żyje Andrzej Gołębiowski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych AHNS w Radomiu

Nie żyje Andrzej Gołębiowski. Dziekan i wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Miał 54 lata.

Śp. Andrzej Gołębiowski był absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Był także wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu.

Członkiem Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia dla Bezpieczeństwa. Wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

Interesował się problematyką pedagogiczną i społeczno-polityczną. Był autorem i realizatorem wielu programów profilaktycznych w zakresie choroby alkoholowej i narkomanii. Specjalistą w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną.

Redaktorem kilkunastu opracowań zbiorowych i autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizatorem konferencji naukowych, krajowych jak i międzynarodowych.

Jego życiową pasją była turystyka górska.

Pogrzeb śp. Andrzeja Gołębiowskiego odbędzie się w środę, 27 września br. w parafii Grzmucin o godz. 13.