O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

„Niedzielny podwieczorek z Benedyktem XVI” u jezuitów

„Niedzielny podwieczorek z Benedyktem XVI, czyli prezentacja zdumiewających przemilczeń nauczania Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”, to cykl katechez dla dorosłych. Spotkania rozpoczęły się w niedzielę 12 lutego. Pierwszy referat wygłosił jezuita o. Mariusz Bigiel.

Katecheza dotyczyła „poznania prawdziwej wiary katolickiej w dobie powszechnego fałszowania orasz wszelkich podróbek”. Jezuita przedstawił dwie różne nauki, Jezusa Chrystusa i naukę niemieckiego filozofa Martina Heideggera. Mówił, że „głos Heideggera podszywa się pod głos Chrystusa w teologii katolickiej”. Stwierdził także, że „we współczesnej debacie o naturze moralności i sposobach jej poznania problem sumienia stał się kluczowym punktem dyskusji, przede wszystkim w obszarze katolickiej teologii moralnej”.

– Jesteśmy świadkami przeciwstawiania się sobie dwóch koncepcji katolicyzmu: z jednej strony mamy nowe spojrzenie na jego istotę, które ujmuje wiarę na podstawie wolności i jako zasadę wolności, a z drugiej strony model przebrzmiały, przedsoborowy, który przyporządkowuje chrześcijańską egzystencję autorytetowi władz, porządkującej życie w najdrobniejszych, najbardziej intymnych szczegółach, za pomocą norm, i starającej się w ten sposób zachować kontrolę nad ludźmi. Moralność sumienia i moralność władzy wydają się zatem ze sobą sprzeczne jako dwa nieprzystające do siebie modele – powiedział o. Bigiel.

Prelegent podkreślał wielkie znaczenie nauczania Josepha Ratzingera, które pozwala rozróżnić głos Jezusa od głosu Heideggera. Głos Jezusa pochodzi z nieba i jest zgodny z logiką. Natomiast głos Heideggera pochodzi z piekła i jest zgodny z dialektyką heglowską. Chrystus czci życie,  niesie radość, buduje wspólnotę, wprowadza Królestwo Boże i daje zbawienie. Heidegger, który przez swoich uczniów był uważany za jednego z największych filozofów XX w. wprowadza obozy koncentracyjne, uprawia kult śmierci, oferuje smutek, samotność, prowadzi do potępienia.

Ojciec Mariusz Bigiel przypomniał także, że Joseph Ratzinger, będąc prefektem Kongregacji Nauki Wiary, zatwierdził modlitwę o prawość sumienia zawartą w encyklice Dominum et vivificantem papieża Jana Pawła II.

Ojciec Mariusz Bigiel został wyświęcony na kapłana w 1997 r. Obecnie przebywa w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Warszawie. Pełni tam funkcję spowiednika, rekolekcjonisty i kierownika rekolekcji indywidualnych.

 

Źródło i foto: radioplus.com.pl