Radom i okolice Wiadomości

Nielegalny przewóz przegubowego autobusu na krajowej „dwunastce”

Inspekcja Transportu Drogowego na drodze krajowej nr 12 zatrzymała zestaw przewożący autobus, który był za ciężki, za wysoki i za długi. Duża masa ładunku spowodowała też przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi naczepy na drogę. Transport został zatrzymany.

W piątek 9 grudnia, na drodze krajowej nr 12, Inspekcja Transportu Drogowego zatrzymała  zestaw przewożący autobus przegubowy. Wymiary zewnętrzne pojazdu członowego oraz masa ładunku określona w dokumencie przewozowym wskazywały na to, że jest on nienormatywny. Wykonane pomiary i ważenie potwierdziły, że ciężarówka była nienormatywna. Zestaw z ładunkiem miał 22,35 m długości przy dopuszczalnej normie 16,5 m i był również za wysoki o 0,35 m – wysokość wynosiła 4,35 m zamiast 4 m. Oprócz tego ciężarówka z ładunkiem była przeładowana. Przewożony autobus o masie 22,32 t spowodował przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej zestawu o 2,6 t. Zespół pojazdów z ładunkiem ważył 42,6 t zamiast dopuszczalnych 40 t. Duża masa ładunku była też przyczyną przekroczenia dozwolonych nacisków grupy trzech osi składowych naczepy na drogę o 3,6 t. Naciski te wynosiły 27,6 t zamiast przepisowych 24 t.

Przewóz odbywał się bez zezwolenia dla nienormatywnych pojazdów. Zestaw należy, do hiszpańskiej firmy, która przewoziła autobus elektryczny z Polski do Francji. Inspektorzy wstrzymali dalszy transport autobusu do czasu usunięcia naruszeń. Wobec przewoźnika będą wszczęte postępowania administracyjne z ustawy o transporcie drogowym i ustawy prawo o ruchu drogowym. Grozi mu kara w wysokości 21 tys. zł.

Źródło informacji: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu