Radom i okolice

Nieprawidłowy przewóz szamb betonowych

Przekroczenie ciężaru przewożonego szamba betonowego odnotowano w Radomiu na ulicy Kieleckiej. W nocy z 25 na 26 sierpnia funkcjonariusze ITD w Radomiu zatrzymali pojazd, który wzbudzał wątpliwości co do masy ładunków. Stwierdzono naruszenie w zakresie nieprawidłowego przewozu.

Jak czytamy na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu,

Za duża masa ładunku spowodowała przekroczenie dozwolonego nacisku podwójnej osi napędowej samochodu ciężarowego na drogę o 4,7 t (nacisk wynosił 23,7 t zamiast 19 t). O 2,3 t i o 0,5 t za duże były także naciski dwóch pojedynczych osi nienapędowych przyczepy.

Zespół pojazdów, którymi transportowano 4 szamba betonowe z pokrywami przekroczył zdecydowanie dopuszczalną wagę nieczystości. Ładunek łącznie ważył 56,5 t zamiast dopuszczalnych 40 t. Inspektorzy wstrzymali transport do czasu doprowadzenia ciężarówki do właściwego tonażu. 

Przewóz szamb betonowych

Na terenie Polski maksymalna waga towaru brutto (waga ładunku wraz z kontenerem) w transporcie drogowym to 24 tony. W przepisach ruchu drogowego wyznaczone są określone zasady dotyczące transportu zwłaszcza w przypadku kontenerów. Reguły te wyznaczają m.in. limity wagowe danego ładunku. Według tych ustaleń całkowita dopuszczalna masa zestawu pojazdów nie może przekraczać 40 ton. Dodatkowo w zależności od kategorii drogi, maksymalny nacisk na oś napędową to 8, 10 lub 11,5 tony.

Przewozy nienormatywne mogą odbywać się jedynie na podstawie odpowiednich zezwoleń. Ewentualność w tej kwestii dopuszczalna jest za zgodą zarządcy dróg.
Konsekwencją tego typu naruszeń są zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz szybka degradacja nawierzchni. W przypadku opisanego zajścia zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. Przedsiębiorcy zlecającemu transport grozi 15 tys. zł kary. 

 

źródło: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu, szambobetonowe24