O tym się mówi

Nowa Lewica przedstawia swój pomysł na szkolnictwo

Jako pierwsza głos zabrała Edyta Malec-Ćwiek, nauczycielka z 20-letnim stażem i członkini Zarządu Nowej Lewicy w Radomiu. Zdaniem działaczki Lewicy, nauczyciele powinni mieć wybór w sferze doboru podręczników podczas procesu edukacji. Nauczycielka wyraziła również zakłopotanie w związku z przyjęciem nowego podręcznika do lekcji historii: „Oprócz treści, które są tak szeroko komentowane w mediach podręcznik do HiT-u łamie wytyczne edytorskie i językowe służące opracowaniu podręczników".

Piotr Szmigiel podkreślił, że szkoła powinna być miejscem bezpiecznym dla dzieci. Przedstawiciel Lewicy uważa, że edukacja powinna być praktyczna. Zdaniem działacza Lewicy w szkołach powinno się wprowadzić darmowe posiłki dla dzieci oraz zapewnić dostęp do psychologów w każdej placówce oświatowej.

Koordynator Młodej Lewicy Tytus Kasprzak, uważa, że edukacja klimatyczna z racji obecnych problemów ekologicznych jest niezbędna, by ludzie byli świadomi jak dbać o planetę.

Patryk Fajdek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy w Radomiu podkreśla: „Przyszłością są nasze dzieci. Myśląc o przyszłości, musimy zacząć myśleć o edukacji, która zapewni im dobry start, najlepsze możliwości na rynku pracy, dobrobyt i szczęście zawodowe. Dlatego musimy znieść te skostniałe konserwatywne ramy polskiej edukacji i wprowadzić polską szkołę w XXI wiek".

Następnie wiceprzewodniczący Lewicy w Radomiu wymienił postulaty własnej partii. Wśród nich stabilizacja edukacji, zaprzestanie „indoktrynacji ideologicznej w szkołach" i zmiana sposobu myślenia przy tworzeniu podstawy programowej. Patryk Fajdek zaproponował również stawianie nacisku na edukację cyfrową, na edukację pracowniczą czy też kursy pierwszej pomocy medycznej w szkołach.

Przewodniczący Nowej Lewicy w Radomiu Waldemar Kaczmarski złożył życzenia rodzicom, nauczycielom i uczniom z okazji nadchodzącego, nowego roku szkolnego: „Życzymy Wam, aby Wasza praca była godnie wynagradzana i doceniana. Uczennicom i uczniom życzymy dużo energii i zapału".

Konwencja „Przyjazna Szkoła" i raport Młodej Lewicy o stanie polskiej edukacji

27 sierpnia w Ślęsinie odbyła się konwencja Lewicy, w ramach której zaprezentowano postulaty dot. szkolnictwa, dzieci i młodzieży. Podczas konwencji zaprezentowano raport Młodej Lewicy o stanie polskiej edukacji i poglądach uczniów na różne problemy polskiego szkolnictwa. W raporcie podniesiono postulaty m.in. wprowadzenia edukacji klimatycznej w szkołach, darmowych posiłków na szkolnych stołówkach, obowiązkowej edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej w podstawie programowej, edukacji obywatelskiej zamiast przedmiotu historia i teraźniejszość, obligatoryjnej edukacji informacyjnej. Lewicowcy postulują również zrównanie płacy nauczyciela stażysty ze średnią krajową oraz zwiększenie płacy nauczyciela mianowanego do 125 proc. średniej krajowej, bezpłatny transport publiczny dla uczniów w ciągu roku szkolnego oraz wprowadzenie Rzecznika Praw Ucznia w każdej jednostce samorządu terytorialnego.

Lewica chce dofinansowania szkoleń i warsztatów dla osób ze szkól branżowych oraz opracowania przez wszystkie siły opozycyjne strategii reformy polskiego systemu edukacji, która będzie wdrażana przez następne dekady. Autorzy raportu żądają również wprowadzenia pełnego etatu psychologa, pedagoga i logopedy w każdej placówce oświatowej, umów między szkołami a gabinetami stomatologicznymi, waloryzacji subwencji oświatowej i stworzenie odrębnej subwencji – części szkolnej oraz płatnych, wszystkich praktyk zawodowych.

Raport przeprowadzono na podstawie badań opinii wśród 10 tys. uczniów w całej Polsce. Raport stworzono, by móc ukazać wizję szkoły Nowej Lewicy oraz zwrócić uwagę na obecny stan polskiego szkolnictwa.