Radom i okolice

Odbędzie się Sympozjum Zielony Radom

Program wydarzenie prezentuje się następująco:
16:00 – 16:10: Rejestracja
16:10 – 16:20: Rozpoczęcie sympozjum – Małgorzata Ziemnicka, Stowarzyszenie Łączy nas Radom
Wystąpienia:
16:20 – 16:35: “Mapa zielonych potrzeb Radomia” – Patryk Fajdek, Stowarzyszenie Łączy nas Radom
16:35 – 16:50: “Idea zielonego miasta oraz edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo” – Małgorzata Ryszewska, Stowarzyszenie Zielona Akcja
16:50 – 17:05: “Błękitno-zielone potrzeby miasta w dolinach rzek i cieków wodnych” – Aleksander Januszewski, Stowarzyszenie Zielona Akcja
17:05 – 17:20: "Tworzenie środowiska przyjaznego człowiekowi dzięki aktywności mieszkańców i współpracy międzysektorowej" – Jadwiga Budzyńska, Stowarzyszenie Orzeł i Reszka
17:20 – 17:35: “Radomski smog” – Waldemar Bukalski, Radomianie dla Demokracji
17:35 – 17:50: “Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie ochrony terenów zielonych” – Michał Skoczylas, Komitet Społeczny Hale Krychnowice
17:50 – 18:05: Dyskusja
18:05 – 18:45: Przerwa kawowa
18:45 – 19:00: Podpisanie deklaracji o utworzeniu przez organizacje pozarządowe społecznej, pozarządowej rady konsultacyjnej ds. zieleni
19:00: Zakończenie sympozjum