Radom i okolice Społeczeństwo

Odpady komunalne w Radomiu. Dane za lata 2020 i 2021

W 2021 r. z terenu województwa mazowieckiego zebranych zostało 1 mln 970,6 tys. ton odpadów komunalnych (o 4,9% więcej niż w 2020 r.). Na jednego mieszkańca województwa przypadało średnio 357,4 kg (wobec 340,4 kg w 2020 r.). Spośród miast na prawach powiatu najwięcej odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wytworzono w Warszawie (337 kg), zaś najmniej w Radomiu (253 kg).

 

63,6 tys. ton odpadów wytworzono w Radomiu w 2021 roku (w 2020 roku odpowiednio – 61,7 tys. ton). Jest to zatem wzrost o 3,2%. Więcej odpadów pochodzi z gospodarstw domowych (wzrost o 20,6 proc.) W tym samym czasie ilość odpadów z pozostałych źródeł zmalała – spadek o 34,3% (w 2021 roku było ich 12,8 tys. ton, a w 2020 roku – 19,5 tys. ton.).

Ilość odpadów zmieszanych – 39,8 tys. ton, selektywnych – 23,8 tys. ton.

W 2021 roku na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym przypadało 252,7 kg odpadów komunalnych – wzrost o 22,0%. W tym zmieszane stanowiły w 2021 roku 150,4 kg; w 2020 roku odpowiednio – 129,1 kg,.

Odpady zebrane selektywnie w 2021 roku (w tys. ton.): biodegradowalne – 7,7; wielkogabarytowe – 2,9; papier i tektura – 2,5; szkło – 2,3; tworzywa sztuczne – 1,7; sprzęt elektryczny – 0,1.

W 2021 r. odpady biodegradowalne stanowiły 31,9% ogólnej ilości odpadów komunalnych zebranych selektywnie (w 2020 r. – 30,8%), wielkogabarytowe – 12,1% (w 2020 r. – 12,8%), papier i tektura – 10,1% (w 2020 r. – 7,8%), szkło – 9,7% (w 2020 r. – 7,4%), tworzywa sztuczne – 7,2% (w 2020 r. – 0,9%), sprzęt elektryczny – 0,4% (w 2020 r. – 0,5%).

Źródło informacji: Urząd Statystyczny w Warszawie