Radom i okolice

Ogłoszono kolejny przetarg na przebudowę ulicy Piwnej i Zgodnej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Piwnej i budowę ulicy Zgodnej. Miasto już dwukrotnie próbowało znaleźć wykonawców projektu.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Piwnej i  budowę ulicy Zgodnej. Miasto chce przeznaczyć na ten cel 12 mln złotych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dofinansuje prace w kwocie 2 mln złotych. Przetarg był już ogłaszany dwukrotnie, jednakże miasto nie mogło znaleźć wykonawców, którzy zrealizują przebudowę w wymaganej kwocie. Teraz zakres prac został zmodyfikowany, tak by jeszcze w tym roku móc rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę.

Ogłoszony przez MZDiK przetarg obejmuje przebudowę ulicy Piwnej na całej jej długości. Oprócz nowej nawierzchni jezdni ma powstać chodnik z kostki, a za budynkiem sanepidu nowy parking. Przebudowana zostanie również kanalizacja. Tu część prac wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Zgodnej wykonają Wodociągi Miejskie. Na wykonanie wszystkich prac wykonawca będzie miał 11 miesięcy. Miasto czeka na oferty do 21 listopada 2022 r.

Źródło informacji: radom.pl