Uncategorized

Pakiet „podwyżka plus” w Radomiu sposobem na niedobory finansowe miasta?

Przewidywane podwyżki dotyczą m. in. cen biletów komunikacji miejskiej oraz opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania.

Radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, na której poruszyli kwestie związane z przewidywanymi podwyżkami. Zwiększenie kosztów dotyczy m. in. cen biletów komunikacji miejskiej oraz opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania.

Kolejną proponowaną podwyżką jest zwiększenia opłat w żłobku miejskim w Radomiu. Radna Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz poinformowała o tym, że dokonała analizy kosztów, jakie występują na terenie województwa mazowieckiego, ale także w województwach sąsiadujących. W Kielcach czy w Płocku rodzice płacą 240 zł miesięcznie z pobyt dziecka w placówce. Radomianie mogą zostać narażeni na koszty, które dwukrotnie przewyższają tę kwotę.

Nie będzie naszej zgody na podwyższanie kwoty w żłobku miejskim w Radomiu, ze względu na to, że nie chcemy obciążać mieszkańców, młodych rodziców tak dużą podwyżką. Na pewno na najbliższej Sesji Rady Miejskiej będę apelowała do pana prezydenta, aby ustalić stałą opłatę za pobyt dziecka w żłobku; i żeby ta kwota była w granicach 250 złotych, a nie, jak obecnie pan prezydent zaproponował – blisko 500 złotych za jedno dziecko przebywające w żłobku

Do Rady Miejskiej wpłynęła także uchwała budżetowa, która bardzo wyraźnie obrazuje niedobory finansowe w naszym mieście.

Prezydent proponuje przenieść dodatkowe dochody, które otrzymaliśmy od rządu, to jest ponad 38 milionów. 30 milionów w tym momencie prezydent chce przekazać przede wszystkim na bieżące sprawy, na bieżące wydatki. Nie ma tutaj, w tych 30 milionach, ani jednej złotówki na inwestycje. To jest wszystko pokłosie tego, w jaki sposób budżet miasta był składany w tamtym roku. Pokazuje to wielkie niedobory, niedoszacowanie tego budżetu, brak pieniędzy na wynagrodzenia dla nauczycieli, brak pieniędzy na transport zbiorowy…

– poinformował radny Marcin Majewski.

Zagrożone są ważne radomskie inwestycje: trasa NS, przebudowa ulicy Warszawskiej czy remont wiaduktu przy ulicy Żeromskiego.

Pakiet „podwyżka plus” proponowany przez Radosława Witkowskiego zawiera opłaty dla stowarzyszeń szkolących dzieci i młodzież, podwyżki w żłobkach, podwyżki w Strefie Płatnego Parkowania, podwyżki za bilety komunikacji miejskiej

– podsumował Łukasz Podlewski.