Uncategorized

Papież Franciszek przywołał powieść polskiego autora

List apostolski opublikowany został 8 grudnia z okazji 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła katolickiego przez papieża Piusa IX.
Wybór Oblubieńca Maryi na patrona roku liturgicznego związany jest nie tylko z okrągłą rocznicą, ale także z pandemią koronawirusa. Papież w swoim liście podkreślił rolę wszystkich tych, którzy służą innym pozostając na co dzień w cieniu:
Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii”, mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności.
W liście papież Franciszek określa Józefa jako ojca umiłowanego, czułego, posłusznego, przyjmującego, posiadającego twórczą odwagę, człowieka w pracy. Głowa Kościoła omawia szczegółowo wszystkie te przymioty. Papież podkreślał w postaci św. Józefa przede wszystkim poświęcenie i miłość do Maryi i Jezusa oraz zaufanie i poświęcenie się w realizacji planu Boga:
(…) uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy.
W opisie św. Józefa jako „ojca w cieniu” papież Franciszek powołał się już na samym początku na powieść "Cień Ojca" polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego. Ojciec Święty opisuje ojcostwo Józefa w relacji do Jezusa jako „cień Ojca Niebieskiego na ziemi”.
Jan Dobraczyński pozwolił swoim czytelnikom, w sposób sfabularyzowany spędzić czas ze św. Józefem, towarzysząc mu w jego życiu:
Przez sugestywny obraz cienia określił postać Józefa, który w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami. Przychodzi na myśl to, co Mojżesz przypomina Izraelowi: „Widziałeś też i na pustyni: Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście” (Pwt 1, 31). Tak Józef sprawował ojcostwo przez całe swe życie.
Jan Dobraczyński był pisarzem związanym z polskim ruchem narodowym. Był członkiem Stronnictwa Narodowego. Pisał dla "Myśli Narodowej", "Prosto z Mostu". Walczył w kampanii wrześniowej, aktywnie uczestniczył w konspiracji narodowej, później wziął udział w powstaniu warszawskim. Po zakończeniu wojny związał się z grupą "Dziś i Jutro" Bolesława Piaseckiego, która została przemianowana na Stowarzyszenie PAX. Opowieść "Cień Ojca" została opublikowana w 1977 r.
Cała treść listu apostolskiego – "Patris corde – Ojcowskim sercem".

fot. sklepy.jasnagora.pl