O tym się mówi

Personel radomskiego szpitala przeciwko obniżkom wynagrodzeń

„Szanowni państwo, jesteśmy tutaj dlatego, że pracownicy i pracowniczki miejskiego szpitala w Radomiu, rejerstratorki z SOR-u, Salowi i Salowe od wielu miesięcy nie są w stanie spotkać się ze swoim przełożonym, dyrektorem szpitala, żeby porozmawiać o ich sytuacji płacowej, o dodatkach za pracę nocną i w święta które zostały im obcięte w zeszłym roku”. -powiedziała poseł Magdalena Biejat.

Jest to już kolejna próba zorganizowania tego typu spotkania, poprzednim razem- 11 kwietnia, na spotkanie nie stawił się dyrektor szpitala Marek Pacyna, przez co nie doszło ono do skutku. Posłanka lewicy spotkała się jednak wtedy z personelem szpitala dotkniętym obniżkami pensji.

Całość sporu w radomskim szpitalu specjalistycznym toczy się wokół obcięcia przez dyrekcję dodatków, które pracownicy otrzymywali za pracę w nocy, a także niedziele i święta. Jak mówią związkowcy, doprowadziło to do obniżenia ich dochodów o 700-800 złotych, przez co wysokość ich wynagrodzenia spadła do około 2500 złotych. Dotkniętych obniżkami zostało około 150 osób.
Spór ma swój początek w sytuacji, do której doszło w lipcu 2021 roku, wtedy to sanitariusze i salowe otrzymały bez uprzedniego poinformowania wynagrodzenie w znacznie zaniżonej wysokości.
Na żądanie pracowników udało się doprowadzić do spotkania pomiędzy nimi a dyrekcją szpitala, które odbyło się w dniu 19 sierpnia 2021 roku. Na owym spotkaniu pracownicy zostali poinformowani, że ich wynagrodzenie zostało obniżone z powodu zmian przepisów które dały możliwość odebrania salowym i sanitariuszom dodatków, gwarantowanych im do tej pory przez ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku-
1) co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej;
2) co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
Na spotkaniu tym dyrekcja miała zaproponować pracownikom ugodę polegającą na wdrożeniu obcięcia dodatków do pensji dopiero po 6 miesiącach, pracownicy mieli zostać poinformowani, że jeśli nie zgodzą się na porozumienie, mogą zostać zwolnieni.
W marcu 2022 dodatki te zostały odebrane mimo że ich wypłacanie jest standardem w wielu szpitalach w całym kraju.
Pracownicy, chcąc doprowadzić do realnego kompromisu wyrazili więc zgodę (biorąc pod uwagę zmiany prawne) na odebranie dotychczasowych dodatków pod warunkiem podwyższenia ich wynagrodzenia zasadniczego o 500 zł brutto. Do tej pory jednak dyrekcja szpitala nie wykazała zainteresowania tego typu ugodą.