Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Pięć gmin z powiatu radomskiego utworzy klaster energii

Pięć gmin z powiatu radomskiego utworzy klaster energii. Jego liderem będzie gmina Iłża.

Gminy które podpisały porozumienie w sprawie utworzenia klastra energii – oprócz Iłży –  to gminy Skaryszew, Jedlnia-Letnisko, Wierzbica oraz Kowala.

Klaster energii to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenie niskiej emisji na terenie w/w gmin, rozwój odnawialnych źródeł energii.

Podjęcie inicjatywy jest znaczącym krokiem w kierunku wybudowania farmy fotowoltaicznej na potrzeby gmin Iłża, Skaryszew, Jedlnia-Letnisko, Kowala oraz Wierzbica.

– Patrzymy mocno w przyszłość, aby zabezpieczyć nasze gminy pod względem bezpieczeństwa energetycznego ale także obniżenia stałych kosztów w budżetach naszych gmin jeśli chodzi o wydatki związane z energią elektryczną – mówił Przemysław Burek, burmistrz Iłży.

Podczas jednego ze spotkań wspólnie zostało ustalone, że liderem klastra będzie gmina Iłża.

Źródło: Przemysław Burek, burmistrz Iłży