O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Po raz trzeci zostanie przyznana nagroda im. Sługi Bożej Wandy Malczewskiej

Po raz trzeci zostanie przyznana nagroda im. Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Wręczenie statuetki nastąpi w piątek 17 maja w radomskiej farze.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 18.00 mszą św. sprawowaną w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Liturgii będzie przewodniczył bp Piotr Turzyński.

Po mszy zostanie wręczona nagroda im. Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, jaką jest statuetka przedstawiająca postać Wandy Malczewskiej. Autorem projektu jest Jan Brzuszek, zaś autorem rzeźby Marek Szczepanik.

Celem nagrody jest uhonorowanie osób oraz instytucji wyróżniających się w pracy oświatowej, społecznej i dobroczynnej na rzecz podniesienia poziomu i jakości życia, zgodnie z postawą Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. 

Nagroda jest przyznawana za wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej i działania na rzecz pełniejszego włączenia w struktury społeczne, za wpieranie rodzin i budowanie więzi w lokalnych środowiskach, za propagowanie postaw patriotycznych i pomnażanie bogactwa narodowego. Za działalność wychowawczą, edukacyjną i pomoc w rozwoju duchowym oraz za tworzenie filarów życia społecznego w oparciu o wartości chrześcijańskie.

O przyznaniu nagrody decyduje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele: biskupa radomskiego, Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej, Klubu Inteligencji Katolickiej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Radomiu, Stowarzyszenia „Młyńska” Verum Bonum Pulchrum i proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu – przewodniczącego Kapituły.  

Po raz pierwszy nagroda im. Sługi Bożej Wandy Malczewskiej została przyznana w 2022 r. Statuetkę otrzymała wówczas Maria Kośmińska-Wójtowicz za działalność społeczną, edukacyjną i religijną. Rok temu nagrodę wręczono siostrom michalitkom za wieloletnią działalność wychowawczą, charytatywno-społeczną, za wpieranie rodzin i pomoc w rozwoju duchowym oraz za zaangażowanie w duszpasterstwie parafialnym i budowanie więzi w środowiskach w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Wanda Justyna Nepomucena Malczewska urodziła się 15 maja 1822 r. w Radomiu. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej, herbu Tarnawa. Była córką Stanisława Malczewskiego i Marii Julii z domu Żurawskich. Miała dwóch braci, Juliana i Marcina. Z rodu Malczewskich wywodzi się poeta Antoni Malczewski, a także malarz Jacek Malczewski, jej bratanek.

Gdy Wanda miała 10 lat zmarła jej mama. W wieku 24 lat opuściła rodzinne miasto i zamieszkała u krewnej w Klimontowie, w klasztorze w Przyrowie. W czasie powstania styczniowego prowadziła działalność patriotyczną, społeczną i wychowawczą. Dzięki temu znalazła się w gronie wybitnych radomian i Polaków.

Wyróżniała się troskliwością o najbiedniejszych. Dbała o chorych i cierpiących. Uczyła i katechizowała ubogie dzieci, rozdawała modlitewniki. Tym, które były najzdolniejsze pomagała w kontynuowaniu nauki.

Była świecką mistyczką i wizjonerką. Potrafiła zjednywać skłócone osoby, pomagała w rozeznawaniu powołania. Miała szczególne nabożeństwo do Męki Pana Jezusa, mocno ją przeżywała. Ukazane jej zostały wizje z życia Jezusa Chrystusa. Objawiała się jej Matka Boża. Jedną z ważniejszych wizji miała w Wielki Piątek 1872 r., w 100 rocznicę pierwszego rozbioru Polski. Usłyszała wówczas następujące słowa: „Pan Bóg na moją prośbę, tego rozbioru nie zatwierdził” i dodaje słowa pełne nadziei: „Skoro Polska otrzyma niepodległość, to niezadługo powstaną dawni gnębiciele, aby ją zdusić. Ale moja młoda armia, w imię moje walcząca, pokona ich, odpędzi daleko i zmusi do zawarcia pokoju. Ja jej dopomogę”.

Rok później, w święto Wniebowzięcia, Matka Boża zapowiedziała: „Uroczystość dzisiejsza niezadługo stanie się świętem narodowym was, Polaków, bo w tym dniu odniesiecie świetne zwycięstwo nad wrogiem dążącym do waszej zagłady. To święto powinniście obchodzić ze szczególną okazałością”.

Te wizje w cudowny sposób spełniły się w 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej, a zwłaszcza Bitwy Warszawskiej.

Wanda Malczewska zmarła w 1896 r., w opinii świętości. Przebywała akurat na plebanii w Parznie, gdzie spędziła ostatnie trzy lata życia jako rezydentka. Jej doczesne szczątki spoczywają w tamtejszym kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do jej grobu pielgrzymują wierni, którzy są akurat w drodze do dwóch najsłynniejszych polskich sanktuariów maryjnych – na Jasną Górę i do Lichenia.

W 1939 r. powołano trybunał beatyfikacyjny, który miał przeprowadzić proces informacyjny, jednak okupacja niemiecka, oraz czasy rządów komunistycznych przyczyniły się do przerwania jego działalności. W tym czasie zaginęły akta z zeznaniami 25 świadków naocznych. Znaleziono je dopiero w 1962 r.  W 2006 r. Stolica Apostolska ogłosiła dekret o heroiczności cnót Wandy Malczewskiej. Od tamtego czasu przysługuje jej tytuł „czcigodnej sługi Bożej”.

Źródła: ekai.pl / diecezja.radom.pl

Foto: radioplus.com.pl