Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Podpisano umowę na realizację przebudowy drogi w gminie Skaryszew

Podpisano umowę na realizację przebudowy drogi w gminie Skaryszew. Przeznaczony do remontu odcinek liczy nieco ponad jeden kilometr.

W dniu 13 stycznia 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie a wykonawcą projektu firmą ROBIMART Sp z o.o. na realizację zadania dotyczącego modernizacji drogi DW 733 w miejscowości Skaryszew.

Niebawem ruszy remont jednej z głównych ulic w Wierzbicy

W spotkaniu wzięli udział Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Dyrektor Naczelny Grzegorz Obłękowski oraz Dyrektor Rejonu Drogowego w Radomiu Zbigniew Ostrowski, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew Dariusz Piątek, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Robert Faryna, Radna Rady Miejskiej w Skaryszewie Anna Borkowicz. 

Wsparcie ze strony Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w wysokości 469,860 złotych umożliwi rozbudowę drogi na odcinku od zjazdu do zakładu “JADAR” do lasu na granicy miejscowości Skaryszew. 

Dzięki staraniom Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, Radnej Rady Miejskiej w Skaryszewie Annie Borkowicz oraz Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie Dariusza Piątka udało się doprowadzić do sfinalizowania tej umowy. 

Opóźnienia w podpisaniu umowy na wiadukt przy Żeromskiego

Prace związane z przebudową drogi wpłyną na poprawę jakości infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy w Skaryszewie, a co za tym idzie znacząco zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców. 

Sfinalizowanie inwestycji z całą pewnością przyczyni się do podniesienia standardu codziennego funkcjonowania mieszkańców Skaryszewa. 

Źródło: Skaryszew