O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Podsumowanie 2022 w 6MBOT

Rok 2022 w 6MBOT był czasem pełnym wyzwań i współpracy.

Od marca do października żołnierze nieśli pomoc ukraińskim uchodźcom. Terytorialsi m. in.: wspierali administrację publiczną w obsłudze punktów informacyjnych na warszawskich dworcach oraz w Kamienicy Deskurów w Radomiu, udzielali pomocy przedmedycznej i zajmowali się dziećmi. Ponadto żołnierze zorganizowali także punkt w Tomicach, gdzie mogli się schronić się zambijscy studenci ewakuowani z terenów Ukrainy.

Ponad rok żołnierze pełnią służbę w strefie przygranicznej. We współpracy ze Strażą Graniczną każdego dnia przemierzają dziesiątki kilometrów, a także patrolują teren łodziami na Bugu

2022 w 6MBOT pokazał, że nie słabnie zainteresowanie służbą w formacji. Podczas zorganizowanych sześciu naborów w szeregi Brygady wstąpiło ponad pół tysiąca nowych żołnierzy. Dodatkowo trwa rekrutacja do aktywnej rezerwy.

Pierwsze wcielenie do 6MBOT w ramach aktywnej rezerwy

Terytorialsi z Grójca przenieśli swoją jednostkę wojskową z Grójca do Książenic. Kolejnym ważnym wydarzeniem było oficjalne otwarcie 63 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nowym Mieście nad Pilicą.

Nie zabrakło szkoleń oraz uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym.

3 października w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Witold Bubak przekazał na ręce Pawła Żurkowskiego, dyrektora instytucji pierwszy egzemplarz odznaki nr 000 wraz z legitymacją i odznaką rozpoznawczą na mundur polowy i wyjściowy.

Żołnierze 6MBOT aktywnie brali udział w ćwiczeniach organizowanych przez organy administracji publicznej zwiększających zdolności i wiedzę na temat wspólnych działań w zakresie przeciwdziałania kryzysom. Były to m.in. działania Szkoła-22, Zabytek-22 czy Przyjazna Energia-22. Mazowieccy terytorialsi uczestniczyli również w międzynarodowym ćwiczeniu DEFENDER-Europe 2022 organizowanym przez Dowództwo Wojsk Lądowych USA w Europie.

Żołnierze 6MBOT coraz bliżej egzaminu wieńczącego kurs podoficerski “SONDA”

Rok 2022 w 6MBOT był czasem obfitującym w wiele wyzwań i sukcesów. Wszystko to działo się w cieniu wojny na Ukrainie i kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią.

Żołnierze 6MBOT wzięli udział w akcji „Żołnierska Pamięć” [+FOTO]

Żołnierze 6MBOT stale pielęgnują tradycje Armii Krajowej, a także aktywnie włączają się w obchody rocznic wydarzeń ważnych dla Polaków. W tym roku po raz pierwszy Brygada była współorganizatorem majowych obchodów rocznicy śmierci rtm. Witolda Pileckiego w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Źródło informacji i foto: 6MBOT