O tym się mówi Polska i świat Wiadomości

Polscy przedsiębiorcy nie mają pozytywnych prognoz gospodarczych

Według badań CBOS w 2022 r. ogólne nastroje społeczne Polaków pogorszyły się. Negatywne nastroje udzielają się również przedsiębiorcom, którzy nie mają pozytywnych prognoz gospodarczych

W ostatnich miesiącach 2022 r. zarejestrowano spadek Miesięcznego Indeksu Koniunktury poniżej poziomu neutralnego. Trudno się dziwić, gdyż niepewność sytuacji gospodarczej, rosnące ceny energii i koszty pracownicze w całym ubiegłym roku wskazywane były przez przedsiębiorców jako bariery najbardziej utrudniające funkcjonowanie polskim firmom.

W ramach badań do tegorocznej edycji MIK, które przeprowadziło Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego w styczniu 2023 r., zapytano przedsiębiorców o trendy przewidywane na ten rok. Aż 87% polskich firm przewiduje wzrost cen nośników energii, a 8 na 10 przedsiębiorców przewiduje, że wzrośnie inflacja. Największą niewiadomą jest koniec wojny, w badaniu co trzeci przedsiębiorca nie umiał określić, czy wojna skończy się w 2023 r.

O tym, że w nowym roku wzrośnie inflacja jest przekonana nieco ponad połowa badanych,a blisko jedna trzecia raczej się z taką prognozą zgadza. Podobnie, 51% biznesmenów nie ma wątpliwości, że ceny nośników energii wzrosną, a 36% przewiduje, że raczej wzrosną. Przewidywania biznesmenów są nawet bardziej pesymistyczne niż prognozy analityków. Wprawdzie prognozy dla gospodarki na najbliższe miesiące mówią, że jakaś forma recesji jest nieuchronna, to jednocześnie zapowiadają nieznaczne spadki zarówno w odniesieniu do inflacji, jak i cen energii w 2023 r. W przypadku bezrobocia 26% przedsiębiorców twierdzi, że wzrośnie, a 38% raczej się z tą prognozą zgadza. Natomiast tylko 17% respondentów raczej nie przewiduje wzrostu bezrobocia w 2023 r., 5% badanych przedsiębiorców jest nawet przekonanych, że bezrobocie nie wzrośnie.

Największa niepewność i nieprzewidywalność dotyczy wojny w Ukrainie.  Tylko 12% przedsiębiorców jest pewnych, że wojna nie skończy w 2023 r., a 30% nie wyklucza, że tak będzie. Natomiast 34% badanych nie ma zdania na ten temat. Mimo dynamicznej sytuacji na froncie to jednak 5% przedsiębiorców wyraziło przekonanie, że wojna w tym roku się skończy.

Przedsiębiorstwa wchodzą w 2023 r. w nastrojach pesymistycznych, a prognozy dotyczące nadchodzących zjawisk i zdarzeń społecznych są raczej ponure. Taka postawa nie zaskakuje, ostatnie dwa lata obfitowały w zjawiska niespodziewane i destabilizujące
gospodarki na świecie. Najpierw bezprecedensowe lockdowny wymuszone przez pandemię COVID-19, a następnie wojna w Ukrainie. Biznesmeni, podobnie jak większość społeczeństwa, nie wykluczają, że dobre czasy już minęły, a „nowa” normalność oznacza głównie niepewność i niestabilność. Jednakże Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje, że mimo negatywnych ocen, to nie dostrzec jasnych punktów w obszarze polskiej przedsiębiorczości. Polscy biznesmeni od dwóch lat funkcjonują w bardzo trudnych warunkach i nauczyli się elastyczności w zarządzaniu, sprawnego wykorzystywania nowoczesnych technologii, planowania w niesprzyjającym otoczeniu, wreszcie radzenia sobie z nagłymi kryzysami.

Źródło informacji: Polski Instytut Ekonomiczny