Pomnik „Czynu Legionów” w Radomiu. W 100 rocznicę inicjacji i 25 rocznicę rekonstrukcji

Spojrzenie na losy Pomnika „Czynu Legionów”. Dokumentacja historyczna pomnika, wraz z dokumentacją ikonograficzną, została opracowana przez W. M. Kowalika, miejskiego konserwatora zabytków, a także autora artykułu. Zapraszamy do lektury.