Radom i okolice

Pomnik Pamięci Żydów Radomia przejdzie doraźny remont

Pomnik stoi w miejscu, w którym przed wojną znajdowała się radomska synagoga, która została spalona przez Niemców w czasie II wojny światowej, pomnik ma upamiętniać żydowskich mieszkańców Radomia, którzy zginęli z rąk Niemców.
Plac po zburzonej synagodze nie jest własnością miasta, co utrudnia ewentualne szersze prace, miasto jednak w ramach odpowiedzialności za utrzymanie ładu i porządku na terenie miasta i obowiązek utrzymania miejsc pamięci, zleciło Zakładowi Usług Komunalnych wykonanie doraźnych prac porządkowo-remontowych.
Mają one objąć: renowację ogrodzenia pomnika, oczyszczenie z nieczystości powierzchni monumentu i jego otoczenia, uzupełnienie podbudowy, wyrównanie nawierzchni wokół pomnika w miejscach mogących powodować zagrożenie dla użytkowników; a także doraźną renowację ławek i niezbędne prace w obrębie zieleni.
Termin realizacji prac przewidziany jest na koniec II kwartału 2022 roku.