Radom i okolice

Ponad trzysta dzieci w Radomiu pod opieką pieczy zastępczej. Możesz pomóc

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu poszukuje kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej. Dzieciom potrzebni są rodzice zastępczy, rodziny pomocowe, ale także wolontariusze.

 

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej, mówi Agnieszka Pysiak, zastępcą dyrektora MOPS w Radomiu, w rozmowie z radiem Plus:

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowania rodzinnego, zawodowa specjalistyczna oraz rodzinne domy dziecka. Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w formie placówki opiekuńczo wychowawczej.

Rodziny, które decydują się na wszelką pomoc dzieciom, które nie przebywają pod opieką rodziców biologicznych, udzielana jest pomoc. W dziale Pieczy Wsparcia dla rodzin zastępczych zorganizowane są dwie grupy wsparcia. Dobrowolne spotkania odbywają się raz w miesiącu. Celem spotkań jest poszerzanie wiedzy i umiejętności, zasięgnięcie rady od specjalistów (psychologów, pedagogów radomskiego ośrodka) oraz wymiana doświadczeń między rodzinami sprawującymi pieczę zastępczą. Taka integracja przyczynić ma się do pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Na terenie gminy miasta Radomia funkcjonuje obecnie 156 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 285 dzieci i młodzieży, w tym 94 w spokrewnionych rodzinach zastępczych przebywa 129 dzieci. W 43 niezawodowych rodzinach zastępczych przebywa 58 dzieci. W 9 zawodowych rodzinach zastępczych przebywa 32 dzieci oraz w 11 rodzinnych domach dziecka przebywa 66 dzieci.

Na terenie miasta funkcjonują 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze i 3 placówki socjalizacyjne, w których przebywa 51 dzieci. W sumie w pieczy rodzinnej i instytucjonalnej na terenie Radomia przebywa 336 dzieci.

– dowiadujemy się od zastępcy dyrektora MOPS, pani Agnieszki Pysiak.

Więcej na stronie KTO MNIE POKOCHA? – TWORZYMY RODZINY ZASTĘPCZE.

Informacji dotyczących wszelkiej pomocy dla dzieci bez rodzin, przebywających w pieczy zastępczej udziela Dział Pieczy Zastępczej MOPS ul. Limanowskiego 134 w Radomiu, tel. 360 88 29.

 

źródło: RadioPlus Radom, MOPS Radom