O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Pożar dzikiego wysypiska w miejscowości Łaziska

Wczoraj miał miejsce pożar dzikiego wysypiska w miejscowości Łaziska. 

27 marca o godzinie 17:55 PSK w Szydłowcu zadysponowało zastęp Mercedes Atego do pożaru dzikiego wysypiska w miejscowości Łaziska. Działania strażackich zastępów polegały na podaniu dwóch prądów wody z szybkiego natarcia, następnie przystąpiono do przelewania i przerzucania pogorzeliska. W działaniach brały udział 3 zastępy: GBA z OSP Orońsko, GCBA z JRG Szydłowiec i GBA z OSP Dobrut.

Dzikie wysypiska śmieci w Radomiu [+FOTO]

To nie pierwszy pożar dzikiego wysypiska w regionie radomskim.

Dzikie wysypiska są poważnym problemem nie tylko estetycznym. W samych elektroodpadach znajdują się groźne pierwiastki chemiczne. Wśród nich są m.in. kadm, rtęć czy ołów. Przykładowo, tylko jedna bateria pastylkowa, zasilająca małe urządzenia elektryczne, może skazić 1 metr sześcienny gleby oraz ilość wody stanowiącą średnie dzienne zapotrzebowanie człowieka na ok. 150-200 dni.

Pozostawianie odpadów w miejscach, które nie są do tego przeznaczone stanowi ogromny problem współczesnego świata. Działania takie są nielegalne i wiążą się z bardzo poważnym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Wszelkiego rodzaju śmieci prowadzą do skażenia gleby oraz wody, co w efekcie skutkuje rozwojem bakterii chorobotwórczych, grzybów, powstaje coraz więcej obszarów dla bytowania much. Szkodliwe czynniki przenikają do pokarmu, który spożywamy.

Źródło: OSP KSRG Orońsko/Facebook