Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Prace konserwatorskie radomskiego Pomnika Historii rozpoczęte

Prace konserwatorskie i restauratorskie radomskiego kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej rozpoczęto od północnego szczytu kaplicy św. Anny. 

Celem prac jest przywrócenie pierwotnego wyglądu pseudokopuły kaplicy św. Anny od strony ul. Żeromskiego. Jak przekazał w rozmowie z Radio Plus gwardian radomskiej wspólnoty oo. bernardynów o. Juniper Ostrowski, na starych fotografiach widać, że kiedyś były tam żeberkowe ornamenty. Poza tym, w pseudoniszach okiennych prawdopodobnie znajdowały się jakieś obrazy.

Koszt prac wyniesie ponad 300 tys. zł. Dofinansowanie pozyskano od Ministerstwa Kultury, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Prace mają być zakończone pod koniec października.

Potrzebne jest również wykonanie innych prac remontowych, jak odnowienie wnętrza świątyni, rekonstrukcja ołtarza adoracji w nawie bocznej, odnowienie i dostrojenie organów. Konieczna jest także wymiana okien w części mieszkalnej klasztoru, aby poprzez większą ich szczelność, zmniejszyć koszt ogrzania pomieszczeń.

Konwent radomski to jeden z najstarszych klasztorów bernardyńskich w Polsce. Bernardyni osiedlili się w królewskim mieście Radomiu za zgodą króla Kazimierza Jagiellończyka. Mieli na to wyznaczone miejsce za murami miejskimi. Pierwsi zakonnicy przybyli do Radomia  w 1468 r. W 1480 r. przystąpiono do budowy murowanego, jednonawowego kościoła w stylu gotyckim. Prace trwały ok. 20 lat. Następnie rozpoczęto budowę murowanego klasztoru. Kompleks klasztorny został obwarowany. Pod koniec XVI w. do kościoła dobudowano kaplicę p.w. św. Anny. W XVII w. przebudowano większe części ołtarza, nadając mu styl barokowy. W drugiej połowie 1863 r. z powodu kasaty klasztoru, kościół i klasztor przeszedł pod opiekę księży diecezjalnych. W latach 1911-1912 rozbudowano kościół. Zakonnicy powrócili na radomską ziemię w 1936 r. i podjęli się dalszych prac remontowych.

 

 

Źródło: radioplus.com.pl  / radom.bernardyni.pl

Foto: radom.bernardyni.pl