O tym się mówi Ogłoszenia Polska i świat

Program „Mazowsze autobusy dla szkół” pomoże gminom

W ramach projektu „Mazowsze autobusy dla szkół” mazowieckie gminy otrzymają wsparcie przy zakupie autobusów szkolnych.

Samorząd dofinansuje mazowieckim gminom zakup 46 autobusów, które będą dowozić uczniów do szkół. To efekt pilotażowego programu „Mazowsze autobusy dla szkół”. Wsparcie otrzymały wszystkie gminy, które złożyły wniosek o dofinansowanie.

Jak poinformował marszałek Adam Struzik, głównym celem projektu jest pomoc gminom z Mazowsza w realizacji obowiązku dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych:

Środki z naszego budżetu przeznaczyliśmy na zakup nowych autobusów służących do transportu dzieci i młodzieży, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, do szkół. Wnioski złożyło 46 gmin i wszystkie otrzymają dofinansowanie

Na zakup pojazdów przeznaczono ponad 13,3 mln zł.

Źródło informacji i foto: mazovia.pl