Radom i okolice Społeczeństwo

Program naprawczy RSS przyjęty!

Program naprawczy RSS przyjęty! Program uzyskał pozytywną opinię Społecznej Rady RSS.

W poniedziałek, 30 października 2023 roku podczas trwającej sesji Rady Miejskiej radni zatwierdzili Program Naprawczy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Program uzyskał pozytywną opinię Społecznej Rady RSS.

Za przyjęciem planu głosowało 23 radnych, 1 radny był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Plan Naprawczy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu wynika z Ustawy o działalności leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu finansowym SPZOZ wystąpiła strata netto kierownik zakładu w terminie 3 miesięcy musi przestawić plan naprawczy.

Źródło: BIP Radom