Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Projekt trasy kolejowej do Kozienic będzie kosztować min. 12 mln zł

Projekt trasy kolejowej do Kozienic będzie kosztować min. 12 mln zł. PKP PLK otrzymały aż 11 ofert dotyczących przetargu na opracowanie dokumentacji dla projektu budowy połączenia linii kolejowej nr 8 z Kozienicami.

W ramach programu Kolej Plus Kozienice mają zyskać połączenie kolejowe z Warszawą poprzez budowę nowej, 24-kilometrowej linii Świerże Górne – Dobieszyn łączącej linię kolejową nr 77 z linią kolejową nr 8. Wartość projektu szacowana jest na kwotę 321 mln zł, natomiast żeby prace wystartowały, potrzebne jest przygotowanie dokumentacji projektowej. W tym celu PKP Polskie Linie Kolejowe pod koniec 2022 roku ogłosiły postępowanie przetargowe.

PKP Intercity od 1 marca obniża ceny biletów średnio od 11 do 15 procent

Wczoraj 7 lutego 2023 roku nastąpiło otwarcie wszystkich złożonych ofert i tym samym można zauważyć, że konkurs cieszył się naprawdę sporym zainteresowaniem. Wpłynęło aż 11 oferty złożonych przez firmy: (wykonawca/cena ofertowa)

 1. BBF: 9 565 710,00 zł brutto
 2. TDM Projekt Group, z ofertą 11 949 450,00 zł brutto
 3. CE PROJECT GROUP: 12 023 708,79  zł brutto
 4. Multiconsult Polska: 12 127 800,00 zł brutto
 5. konsorcjum: Biuro Projektów „Metroprojekt” oraz ELKOL: 16 035 448,50 zł brutto
 6. konsorcjum firm: INFRA – Centrum Doradztwa, Envirail oraz RDK Projekt: 17 096 955,28 zł brutto
 7. TPF: 17 828 850,00 zł brutto
 8. MGGP: 18 948 863,63 zł brutto;
 9. IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, zaproponowało wykonanie prac za 19 434 000,00 zł brutto
 10. konsorcjum firm: Aurus Asper, Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych, Technitel Rail, Koltech Infra: 23 185 500,00 zł brutto
 11. Schuessler – Plan Inżynierzy: 30 750 000,00 zł brutto

PKP PLK wskazuje, że na podpisanie umowy chce przeznaczyć kwotę 12 403 314,37 zł brutto, co oznacza że cztery oferty mieszczą się w budżecie zaproponowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Warto wskazać, że zarządca infrastruktury przewidział tylko jedno kryterium wyboru oferty – cenę. Oznacza to, że najprawdopodobniej zadaniem zajmie się firma BBF.

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania dokumentacji projektowej dla budowy nowej stacji Kozienice w km ok. 4,360 linii kolejowej nr 77, budowy zelektryfikowanego nowego toru łączącego linię kolejową nr 8 z linią kolejową nr 77, modernizacji stacji Świerże Górne w km. ok. 12,900 LK nr 77, budowy mijanki i przystanku osobowego Głowaczów w km ok. 11,700 nowej linii kolejowej oraz modernizacji układu torowego w stacji Dobieszyn. Ponadto, wykonawca dokumentacji będzie zobowiązany, aby uwzględnić rezerwę na przystanki osobowe w miejscowości Łuczynów w km ok. 7,500 linii kolejowej nr 77 oraz Miejska Dąbrowa w km ok. 18,700 nowej linii kolejowej.

Wykonawca będzie miał 866 dni na wywiązanie się z umowy (od dnia podpisania umowy). Dodatkowo, przetarg przewidywał prawo opcji, które polega na pełnieniu nadzoru autorskiego na etapie robót (w ofertach objęto w cenie również prawo opcji). Wtedy PKP PLK wierzą, że po zakończeniu prac nad dokumentacją, w 190 dni uda się rozstrzygnąć przetarg na rozpoczęcie prac budowlanych, i wykonawca dokumentacji będzie związany umową przez kolejne 441 dni, czyli do czasu dokonania odbioru końcowego nowej linii.

Źródło: nakolei