Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2025 już po ocenie!

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2025 już po ocenie! W pozytywnie rozpatrzonych wnioskach znalazły się takie przedsięwzięcia, jak Radomski Festiwal Czekolady, koncerty na rynku oraz zielone przystanki autobusowe.

Zakończył się etap oceny projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2025. Propozycje radomian były oceniane m.in. pod względem wykonalności technicznej i zgodności z dokumentami strategicznymi, w tym planami zagospodarowania przestrzennego.

Sprawdzenia wymagało też to, czy projekty są możliwe do realizacji w ciągu jednego roku, czy ich szacunkowa wartość mieści się w założonych limitach oraz czy koszt utrzymania efektów zadań inwestycyjnych nie przekracza 15 proc. wartości całego projektu.

W tym roku radomianie zgłosili 403 projekty, spośród których 315 zostało pozytywnie zaopiniowanych, a 9 wycofali ich wnioskodawcy. Ocenę negatywną otrzymało 79 projektów. Wśród projektów ocenionych pozytywnie 37 projektów zgodnie z ocenami jednostek i po wyrażeniu zgody przez ich wnioskodawców przyłączono do projektów o tożsamym bądź podobnym zakresie.

– Obserwujemy, że z roku na rok projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego są coraz lepiej przygotowane. Widać, że radomianie uważnie analizują obowiązujące zasady, które w 2023 roku zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej. To cieszy, bo podczas głosowania wszyscy będziemy mieli większy wybór. My ze swojej strony, tam gdzie było to możliwe, kontaktowaliśmy się też z wnioskodawcami podpowiadając im, co należy zmienić w projekcie, by spełniał wymogi

mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Listy projektów ocenionych pozytywnie i projektów ocenionych negatywnie są dostępne w załącznikach.

Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego od negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy mogą się odwołać do 27 maja 2024 r. Odwołanie należy złożyć do Wydział Promocji Miasta, Komunikacji Społecznej i Turystyki – ul. Żeromskiego 53 (pok. 104) bądź mailowo na adres: [email protected]. Rozpatrzenie przez Prezydenta odwołania nastąpi do 7 czerwca 2024 r. Wszyscy składający odwołanie zostaną powiadomieni o formie i terminie spotkania, na co najmniej 3 dni robocze przed jego datą.

Do 14 czerwca 2024 r. zostaną opublikowanie listy projektów, które znajdą się na karcie do głosowania. Wzór karty zostanie udostępniony w punktach konsultacyjnych oraz na stronie www.konsultacje.radom.pl.

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2025 będzie prowadzone w terminie od 21 czerwca do 7 lipca 2024 r. W przyszłym roku na realizację zwycięskich projektów zostanie przeznaczona kwota 7 mln 458 tys. złotych.

Pozytywnie rozpatrzone wnioski znajdą Państwo TUTAJ (Plik PDF).

Źródło: UM Radom