Radom i okolice

Przebudowa odcinka drogi Iłża – Wólka Gonciarska. Wybrano wykonawcę

Firma Budromost Starachowice Sp. z o.o. z Wąchocka wyceniła prace budowlane na kwotę 448 tys. zł. Prace nad przebudową drogi mają zostać zakończone przed tegoroczną zimą. Inwestycja zostanie zrealizowana przy wsparciu finansowym Nadleśnictwa Marcule.

Firmę Budoromost znamy, współpracowaliśmy z nią przy okazji realizacji innych zadań drogowych i mamy o niej dobre zdanie. Liczymy więc, że i tym razem modernizacja będzie przebiegała bez zakłóceń. Ze względu na fakt, że odcinek ten stanowi dojazd do terenów leśnych, w kosztach przebudowy będzie uczestniczyło Nadleśnictwo Marcule, które przeznaczy na ten cel 150 tys. zł. Stosowna umowa w tej sprawie została podpisana w sierpniu tego roku – poinformował Stefan Bernaciak, starosta powiatu zwoleńskiego.

Zadaniem firmy jest przebudowa drogi na odcinku 560 m.

Zakres prac obejmie wykonanie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, obustronnych poboczy, zjazdów na posesje z kruszywa łamanego, jak również zjazdów na drogi gminne. W ciągu zmodernizowanego odcinka pojawi się nowe oznakowanie poziome jezdni. Zakończenie prac budowlanych wyznaczono na listopad tego roku.

Należy wspomnieć, że przebudowa stanie się następnym odcinkiem na trasie Iłża – Wólka Gonciarska, który zostanie ulepszony. Przebudowa na pierwszym odcinku odbyła się 3 lata temu. Poprawiono odcinek o długości 990m, od Wólki Gonciarskiej. Rok temu został przebudowany kolejny odcinek tej samej długości. Inwestycje dofinansowywane były ze środków przeznaczonych na „budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych” z budżetu województwa mazowieckiego.

[news:1352640]